ARABULUCULUK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı'ndan arabuluculuk sınavına ilişkin açıklama geldi. 4 Aralık'taki sınava girecek adaylar için ön başvurular, elektronik ortamda e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanılarak "https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp" (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacak. Yarın başlayacak ön başvurular, 20 Eylül Salı günü 23.59'da sona erecek.

Arabuluculuk sınavına ön başvuruyu yapacak adaylar, 24 Ağustos-20 Eylül tarihlerinde istenen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak gönderecek. Bunun dışında herhangi bir yöntemle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek.

ARABULUCULUK BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Adaylar, ön başvuru kılavuzuna "https://adb.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/2022-adalet-bakanligi-arabuluculuk-sinav-ilani15082022105951" adresinden ulaşabiliyor.

Ön başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız

KİMLER ARABULUCULUK BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Arabuluculuk sınavına başvuracakların;

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

3) Tam ehliyetli olmak,

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,

6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak, Şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.

ARABULUCULUK SINAVINA KATILMA ŞARTLARI NE?

1- Arabuluculuk eğitimini tamamladığını gösterir belge,

2- Adayların hukuk fakültesinden mezun olduğuna ilişkin bilgiler, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. YÖKSİS’e gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda yaşanacak mağduriyetten adayın kendisi sorumludur.

3- Öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanların ise Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek onaylı belge, (Denklik Belgesi)

4- Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olduğunu (Mesleki kıdem hesabında hukuk fakültesi mezuniyetinden önce veya sonraki dönem ayrımı yapılmayacaktır.) gösterir her türlü belgenin aslı veya onaylı sureti,

5- Önceki sınavlara başvurmuş adaylar da aynı yöntemle başvuru yapacaklardır. Bu nedenle adayların önceki sınavlarda gönderdikleri belgeler dikkate alınmayacaktır.

ARABULUCULUK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Arabuluculuk sınavına başvuru şartlarını taşıyanlara ilişkin liste ÖSYM’ye gönderildikten sonra listedeki adayların, ÖSYM tarafından 19-26 Ekim 2022 tarihleri arasında sınav başvuruları alınacak. Bakanlık tarafından T.C. kimlik numaraları ÖSYM’ye bildirilen adaylar ÖSYM’ye başvurularını, 19-26 Ekim 2022 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle), mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar Adaylar, sınava başvuru bilgilerinin ÖSYM sistemine kaydını yaptıktan sonra 310,00 TL sınav ücretini ödeyerek sınava başvurularını tamamlayacaklar.

Adaylar, sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru süresi içinde başvuru bilgilerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek.

ARABULUCULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLACAK?

Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı ile kabul edilecek.

ARABULUCULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLEBİLECEK?

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin  https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. 

ARABULUCULUK İLANI İÇİN TIKLAYIN