ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN

KDV BEYANNAMESİ 29 OCAK 2024 TARİHİNE KADAR VERİLEBİLİR

ÖZET

7491 sayılı Yasa ile sorumlu sıfatıyla KDV beyanına ilişkin olarak aşağıdaki konularda düzenleme yapılmıştır.
 

1. Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi, ödeme şartına bağlanmıştır.

2. Sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin beyanname verme zamanı vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi birinci gününe çekilmiştir.

3. Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin ödeme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi üçüncü gününe çekilmiştir.

Sorumlu sıfatıyla KDV Beyanına ilişkin düzenlemelerin yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirtilmiştir.
 

Buna göre Aralık 2023 dönemine ilişkin sorumlu sıfatıyla verilen 2 No.lu KDV Beyannamesinin daha öncesinde olduğu gibi (beyan süresinin resmi tatile gelmesi nedeniyle) 29 Ocak 2024 tarihine, Ocak 2024 dönemine ilişkin aynı beyannamenin ise 21 Şubat 2024 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

 

28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı  Bazı KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE   KARARNAMELERDE   DEĞİŞİKLİK   YAPILMASINA   DAİR   KANUNDA aşağıdaki sorumlu sıfatıyla KDV beyanına ilişkin aşağıdaki konularda düzenleme yapılmıştır.

1. Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi, ödeme şartına bağlanmıştır. (Madde 29)

2. Sorumlu      sıfatıyla           verilen KDV    beyannamelerinin       beyanname     verme  zamanı vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi birinci gününe çekilmiştir. (Madde 32)

3. Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin ödeme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi üçüncü gününe çekilmiştir. (Madde 33)

7491 sayılı Kanunun yürürlük maddesinde, 32 nci ve 33 üncü maddelerin yayımını izleyen ayın başında, yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Dolayısıyla Aralık 2023 dönemine ilişkin sorumlu sıfatıyla verilen 2 No.lu KDV Beyannamesi daha öncesinde olduğu gibi 29 Ocak 2024 tarihine kadar, Ocak 2024 dönemine ilişkin aynı beyannamene ise 21 Şubat 2024 tarihine kadar verilebilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet sayfasında yer alan 2024 yılı Vergi Takviminde, Ocak 2024 ve Şubat 2024 dönemlerine ilişkin KDV’nin beyan ve ödeme tarihleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

GİB’in Ocak 2024 dönemine ilişkin vergi takviminin tamamı Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla…

İlk Tarih

Son Tarih

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01/01/2024

29/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2024

21/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı

01/02/2024

23/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

01/02/2024

28/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

01/12/2023

02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/12/2023

02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/07/2023

02/01/2024

2022 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

01/12/2023

02/01/2024

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi

01/12/2023

 02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 01/12/2023

 02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/12/2023

02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 01/12/2023

 02/01/2024

2022 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

01/12/2023

02/01/2024

2024 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

 01/12/2023

 02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/12/2023

02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

  01/10/2023

 05/01/2024

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (163 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

 01/01/2024

 10/01/2024

16-31 Aralık 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

İlk Tarih

Son Tarih

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

 02/01/2024

 10/01/2024

16-31 Aralık 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 01/01/2024

 15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 01/01/2024

 15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 01/01/2024

 15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 01/01/2024

 15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 01/01/2024

 15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 01/01/2024

 15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

 01/01/2024

 22/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/01/2024

 22/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

22/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

22/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 01/01/2024

 22/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

22/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

İlk Tarih

Son Tarih

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

 16/01/2024

 24/01/2024

1-15 Ocak 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 16/01/2024

 25/01/2024

1-15 Ocak 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

 26/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

 01/01/2024

26/01/2024

Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 01/01/2024

 26/01/2024

Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

 01/01/2024

 26/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

26/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

29/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 01/01/2024

 29/01/2024

Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

Yıllık Harçların Ödemesi

 01/01/2024

 31/01/2024

2023 Yılında Kullanılan Defterlerin 2024 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

 01/01/2024

 31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

 01/11/2023

 31/01/2024

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2024

31/01/2024

Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

İlk Tarih

Son Tarih

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01/01/2024

31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 01/01/2024

 31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 01/01/2024

 31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/01/2024

31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi

01/01/2024

 31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

 01/01/2024

31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/01/2024

31/01/2024

Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/01/2024

20/02/2024

2024 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı

01/01/2024

29/02/2024

2024 Yılı Değerli Konut Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

 01/01/2024

 01/04/2024

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2024

 01/04/2024

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

İlk Tarih

Son Tarih

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

 01/01/2024

 30/04/2024

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

 01/01/2024

 30/04/2024

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2024

01/07/2024

2023 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)

 01/01/2024

 01/07/2024

FATCA Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kapsamında Bildirimi Zorunlu ABD Hesaplarına İlişkin Bilgilerin Finansal Kuruluşlar Tarafından Elektronik Ortamda Bildirilmesi

 01/01/2024

 02/09/2024

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Dışında Kalan Diğer Mükellefler ile Diğer Kişiler Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi

01/02/2024

21/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı

01/02/2024

 23/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Ödemesi

01/02/2024

28/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Editör: Hakan UYSAL