29/03/2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı Kanunun 28’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan Değişiklik ile;

Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarına ait (II) sayılı listenin 36’ncı sırasına eklenen arsa ve arazi teslimleri için 01.04.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %8 oranında KDV hesaplanacaktır.

Bu nedenle 01 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, firmaların aktiflerinde kayıtlı arsa ve arazilerinin satışı ile arsalarının kat karşılığı müteahhitlere teslimleri sırasında düzenlenmesi gereken faturalarda %8 oranında KDV hesaplamaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.