Asgari ücrette gerçekleşen artış sonrası asgari ücretliler ellerine geçecek net rakamı, işverenler de asgari ücretin işverene maliyetine odaklandılar... Diğer yandan asgari ücretteki artış çalışma hayatında pek çok parametreyi değiştiriyor. Bu parametreler temel olarak şu şekilde:

Brüt asgari ücret 10008 TL oldu. Bu rakamdan sigorta primi işçi ve işveren payı düşülerek ulaşılan net asgari ücret ise 8506.8 TL oluyor. Dolayısıyla asgari ücretlinin eline 1 Ocak 2023 itibarıyla net 8506.8 TL geçecek. Diğer yandan sigorta primi işveren payı ile işsizlik sigortası işveren payını ekleyince işverene maliyet 11759.4 TL oluyor. Bu rakam primini düzenli ödeyip 5 puan teşvikten faydalanan işverenler için geçerli. Ayrıca geçtiğimiz yıl günlük 3.33 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği miktarı günlük 8.33 TL’ye çıkarıldı. Bu rakam kapsamdaki işçiler için aylık 250 TL’lik destek anlamına geliyor.

Neleri etkiliyor?

Asgari ücret çalışma hayatında borçlanma tutarını, GSS primini, 65 yaş ve evde bakım aylığı gelir sınırı için de belirleyici. 1 Ocak 2023 itibarıyla askerlik ve doğum borçlanması günlük tutarı 106.7 TL’ye yükseldi. Genel sağlık sigortası primi 300.24 TL’ye ulaştı. 65 yaş aylığı alabilmek için gelir sınırı 2835.6 TL’ye, evde bakım aylığı gelir sınırı ise 5671.2 TL’ye yükselecek. Bu da halihazırda diğer şartları sağlayan ancak gelir sınırına takılan kişilerin yeni yılda 65 yaş ya da evde bakım aylığı alabileceği anlamına geliyor.

Ya diğer maaşlar?

Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘Şartlar zorlarsa yıl içerisinde tekrar artış yaparız’ ifadesi önemli. Çalışanlar açısından bu bir güvence sağlayacaktır. Diğer yandan bu yıl işyerlerinde ücret dengesinin korunması ve zam belirlemesi zor olacaktır. Asgari ücretteki artış sonrası işyerlerinde ücret dengesinde asgari ücret civarında yığılma söz konusu olacaktır. Bu nedenle işyeri içi ücret dengesizliklerinin giderilmesi için bugünden itibaren insan kaynakları birimleri çalışmalara başlayacaktır. Üst ücret gruplarında düşük, alt gruplarda yüksek oranlı artışlar gündeme gelecektir.