ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET............................... 10,008.00

SGK PRİMİ% 14................................ 1,401.12

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1....................... 100.08

KESİNTİLER TOPLAMI....................... 1,501.20

NET ASGARİ ÜCRET.......................... 8,506.80 TL


 İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET....................................... 10,008.00

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*)......... 1,551.24

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2......... 200.16

İŞVERENE TOPLAM MALİYET…............... 11,759.40 TL
 

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti’nin Para Birmi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm

işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme

aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmamıştır.

(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı

%20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir."

İSMMMO