İŞVEREN tarafı şimdiden “işçi, işveren ve hükümetin yeni asgari ücret tutarında mutabık kalacağı şekilde, üçlü imzayla çıkarmak istiyoruz” dedi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, hem işçi hem işletmeleri gözetecek “dengeli asgari ücret” çağrısı da yaptı diğer yandan. Genel Başkan Akkol, “Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz” diye özetledi görüşlerini...

TOPLANTI ARALIKTA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayı içinde yapacağı toplantılarla 2023 asgari ücreti netleşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda; Hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler adına Türk-İş, işverenler adına TİSK yer alıyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımı ile toplanıyor ve oyların çoğunluğu ile karar alınıyor. Komisyonda işçi tarafının da, işveren tarafının da beşer temsilcisi bulunuyor. Oyların eşitliği halinde, (Bakanlığın tespit ettiği) başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor. Mutabakatla belirlenen 2016, 2019 ve 2022’nin ardından, 2023 yeni asgari ücretinin de oybirliğiyle belirlenmesi tüm taraflar için ekstra bir kazanç olacaktır.

1-12

İŞTE TAHMİNLER

Asgari ücret tespit komisyonunun aralık ayında başlayacak toplantılarında konuşulacak ve sonunda kesinleşecek asgari ücret tutarları hakkında şimdiden tahminde bulunduk. Dört farklı net asgari ücret tahmini üzerinden hazırladığımız (yandaki) tabloda ‘sigorta prim maliyetleri’ ve ‘toplam işveren maliyetleri de’ ayrı görülebilir. Yüzde 24 artış oranı (net 6 bin 800 lira) ve yüzde 55 artış oranı (net 8 bin 500 lira) arasında bir tutarın kesinleşeceğini öngördük. Tablodan bir örneği kalem kalem de inceleyelim... Yeni yılda bir çalışanın bir aylık en az ücretinin ‘7 bin 650 lira olarak’ belirlendiği varsayıldığında; yaklaşık yüzde 40 oranında artış yapılmış olacak, (2 bin 150 lira artış) işverenin maliyetindeki artış ise 2 bin 971 lira olarak hesaplanıyor. Halihazırda 5 bin 500 lira net asgari ücret üzerinden, 7 bin 603 liralık toplam maliyete katlanan işveren, (net 7 bin 650 lira asgari ücret için) 2023’te 10 bin 575 lira toplam maliyete katlanmış olacak. (Hali hazırda işverene ayrıca her bir asgari ücretli çalışan için aylık 100 lira asgari ücret desteği verildiğini de belirtelim.)

2022 yılı ocak ayı itibarıyla asgari ücretli çalışanların ücretleri üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi yükümlülüğünün kaldırıldığını, istisna getirildiğini dolayısıyla hesaplamaların tamamının vergisiz olarak yapıldığını, yalnızca (işçi ve işveren) sigorta prim yükümlülüğünün olduğunu da ayrıca hatırlatmamızda yarar var.

2-1

Hürriyet | Ahmet KARABIYIK