2022 yılının son ayına girildiğinde bir yandan EYT öte yandan da asgari ücret hareketliliği yaşanıyor.

Asgari ücret: İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti ifade etmektedir.

İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz. İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz.

2022 yılında asgari ücrette fiyat artışları ve enflasyona bağlı nedenlerle Ocak ve Temmuz olmak üzere 2 artış yapıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunu, : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısı üzerine toplanır ve Bakanlıkça hazırlanan gündeme göre çalışır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, öncelikle Türk-İş Başkanı Ergun Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelerek asgari ücret tespit komisyonunun takvimini belirleyecek.

Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir. Karara katılmayan üye, isterse katılmama gerekçesini belirtir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyonun her toplantıda aldığı kararlar karar defterine yazılır ve başkan ve üyelerce imzalanır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapabilir, işçi ve işveren kuruluşlarının bu konudaki öneri ve görüşlerini alabilir. Ayrıca Komisyon, gerektiğinde uzman kişilerin bilgisine başvurabilir.

İşçi tarafı yoksulluk, açlık sınırlarının dikkate alınarak, işveren tarafı ise üretim maliyetlerinin ve uluslararası rekabetin de dikkate alınarak asgari ücretin belirlenmesini talep ediyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok defa defaetle söylediği üzere, enflasyondan daha iyi bir oranda asgari ücretin belirlenmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İşçinin emekçinin enflasyona ezdirilmemesi noktasında kırmızı çizgisi var.

2021'de net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret, 2022 Ocak ayında tarihin en yüksek artışı yapılarak yaklaşık yüzde 50 zamla net 4.253 lira olarak belirlendi. 2022 Temmuz ayında yapılan zamla birlikte net asgari ücret 5.500,35 TL olarak uygulanıyor.

Türk-İş her ay yayınlamış olduğu açlık sınırını Kasım 2022 döneminde 7.785 TL öngörmüştür. Hak-İş de asgari ücrette açlık sınırı ve geçim şartları dikkate alınarak açıklanmasını talep etmektedir.

DİSK ise Ekim 2022 dönemi için açlık sınırını 7.552 TL öngörmüştür.

Farklı artış oranlarına göre 2023 yılı asgari ücret oranı aşağıda detaylı olarak açıklanıyor.

Öngörülerimize göre asgari ücrette yüzde 40 ila yüzde 50 aralığında bir artış olması mümkün görünüyor.

Elbette işçi ve işveren temsilcileri arasında sıkı bir pazarlık olacağı anlaşılıyor.

Dolayısıyla net olarak bakıldığında 7.500 TL ila 8.500 TL aralığında bir rakamın belirlenmesi tatmin edici olacaktır.

Umarım iş barışı ve emeğin korunması bağlamında her iki tarafında memnun olacağı bir asgari ücret belirlenir.

Resul KURT | Star