28.12.2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7491sayılı Kanun “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”un MADDE 84‘ü ile 4447

sayılı İşsizlik Sigortası Kanunundaki ek madde 6’daki Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılık prim ödeme zorunlukları 01.01.2025 tarihine ertelenmiştir.

Söz konusu madde kapsamında;

İsteğe bağlı sigortalılar, At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere; 5510 sayılı Kanunun 4.üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılacağı hususlar ile ilgili detaylı açıklamalarımız 20.03.2017 tarih ve 2050 nolu sirkümüzde mevcuttur.

Esnaf Ahilik Sandığı primi sigortalının prime esas günlük kazançlarından,

%2 sigortalı ve %1 Devlet payı olarak alınacaktır. Ancak alınacak günlük prim tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katı üzerinden hesaplanacak tutardan fazla olamayacaktır.

 Söz konusu uygulama 01.01.2025 tarihinde başlayacak olup, işyerini kapatan bağımsız çalışanlardan esnaflık ahilik sandığı ödeneği (işsizlik ödeneği) şartlarını taşıyan bağımsız çalışanlar esnaf ahilik sandığı ödeneğini (İşsizlik ödeneği) alabilecekler.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Editör: Hakan UYSAL