660 sayılı KHK’nın 8 inci maddesinin 8 inci fıkrası ve 27 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 5 inci fıkraları uyarınca;

Kurumumuzca hazırlanan 04/11/2017 tarihli ve 30230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Taslağı Kurumumuz internet sayfasında en az 7 (yedi) gün süreyle duyurulmak suretiyle kamuoyu görüşüne açılmıştır.

İlgililerin Taslak hakkındaki görüş ve önerilerini aşağıdaki Görüş Bildirim Formunu doldurarak en geç 17.11.2023 tarihine kadar Kurumumuz yazışma adresine veya [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Görüş Bildirim Formu

Taslağa Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Karşılaştırma Tablosuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.