Tarih: 24/06/2024

Sayı: 2024-45

    DUYURU

KONU: “Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bilindiği üzere, bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ve uluslararası ticaretin kazandığı boyutlar işletmelerin faaliyetleri ile ilgilenen kişi ve kuruluşların sayısını her geçen gün artırmaktadır. Bu kişilerin işletmeler hakkındaki temel bilgi kaynağı ise kamuoyuna açıklanan finansal tablolardır.

Finansal tabloların güvenilirliği, işletmelerin faaliyetleri ile ilgilenen kişi ve kuruluşların işletmeler hakkında doğru bilgi edinmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Ekonomik hayatın belirleyicisi konumuna gelen bu güvenin sağlanması için, işletmelerin gerçekleştirdikleri işlemlere ve faaliyetlere ilişkin olarak kamuya açıkladıkları finansal tablolardaki bilgilerin doğruluğunun ve yasal düzenlemelere uygunluğunun düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir.

Daha güçlü bir kurumsal yapının oluşturulması, ulusal ve uluslararası güncel düzenlemelere uyum sağlanması, uygulamada tereddütlere yol açan bazı eksiklikler ve sorunların giderilmesi amacıyla 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Kanun ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinde yasal değişiklikler yapılmış ve yeni hükümler ihdas edilmiştir.

Bu kapsamda, Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. İlgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyundan gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde bu doğrultuda yapılan değişikliklerle, Kurum kaynaklarının daha verimli kullanılmasının sağlanması, kalite güvence sisteminin etkinliğinin artırılması ve uygulamada tereddütlere yol açan bazı eksiklikler ve sorunların giderilmesi amaçlanmıştır.

15.06.2024 tarihli ve 32577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile söz konusu değişikliklerin işlendiği Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin güncel metnine Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi üzerinden erişim sağlanması mümkündür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bağımsız Denetim Yönetmeliği (Güncel)


Ayrıntılı bilgi için [email protected]  eposta adresine elektronik posta gönderilebilir.

pdf Duyuru için tıklayınız.