Sürdülebilir mobilitede veri önemli hale geliyor

Sürdürülebilir mobilite, yeşil ve çevre üzerinde düşük etkiye sahip ulaşım araçlarını ifade ediyor. Ulaşım, insanların ihtiyaçlarını karşılarken sürdürülebilir mobilite emisyonları azaltmanın çok ötesine geçiyor. Veriye, dataya dayalı bir yaklaşım, her konu da olduğu gibi mobilitede de yeni modeller oluşturmayı hedefliyor.

İnsanların seyahat alışkanlıkları yeni hizmetlerin yaratılmasına, eldeki veriler ise örneğin en uygun rotayı veya seyahat için en iyi zamanı seçme, araç paylaşım fırsatlarını bulma veya en etkili aracı seçme konusunda kararlar alınmasına yardımcı oluyor. Veri, ortak hareketlilik kalıplarını belirlemek, tüm sistemin verimliliğini etkileyen önemli faktörleri ölçerek, otomotiv endüstrisi için sürdürülebilirlik yolculuğunda yeni hizmetler oluşturmak ve sunmak açısından çok önemli bir fırsat yaratıyor.
 

Sürdürülebilir mobilitenin önemi

Dünyamızı ve insanların yaşamlarını iyileştiren çözümlere odaklanan bir çağla sürdürülebilirlik adımlarına ve değişime tanık oluyoruz. Bulunduğumuz şehirler ve ulaşım sistemleri o kadar karmaşık hale geldi ki çoğu tüketici kendi özel durumunda ne yapabileceği veya yapması gerektiği konusunda bilgi karmaşası yaşıyor. Yenilikçi ulaşım çözümleri ile şehirler elde ettikleri veri ve girdilerle farklı projelerle bu veri tabanlarını paydaşlara açarak sürdürülebilir mobiliteyi daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Bağlantılı araç verilerinin iki önemli boyutu

Bağlantılı araç verileri özellikle teknoloji ve 5G’nin yaygınlaşmasıyla otomotiv üreticileri, tüketiciler ve şehirler için bir kaynak konumunda bulunuyor. Buna dayalı makine öğrenimi algoritmaları, sürdürülebilir ve verimli kaynak kullanımını baz alıyor.

Bu veriler aynı zamanda kolaylık ve maliyet açısından gerçekçi olan hizmetlerin geliştirilmesine yardımcı olurken, sürdürülebilir ulaşımı mümkün kılıyor. Mobilite verileri diğer bir deyişle bağlantı verileri iki kritik temelde karakterize ediliyor. Bir aracın hangi caddeye park edildiği gibi mekansal yani konum veya rota açısından; diğeri de zaman veya süre ekseninde ele alınıyor. Ne zaman duruyor veya ne kadar süre hareket ediyor gibi…

Bağlantılı araç verilerinin daha geniş kapsamda kullanılmasının önü açılacak

 Sürdürülebilir hareketlilik için teknoloji geliştirme, kullanıcı motivasyonları, ihtiyaçlar ve öncelikli etkenlere ilişkin çalışmalar, farklı paydaşlar için hem ticari hem sosyal hem de çevresel açıdan değer yaratmayı hedefliyor. İnsanların gerçek ihtiyaçlarının, beklentilerinin ve umutlarının teknoloji tarafından karşılanabilmesi, böylece alışkanlıkların dönüştürülmesi ve harekete geçme isteği yaratılması için teknik gelişme ile sosyal bağlam arasındaki karşılıklı ilişkiye odaklanmayı gerektiriyor. Elektrikli mobiliteye geçiş ve sürdürülebilir mobilite sistemlerini geliştirmek için ülkelerin ve üreticilerin teknolojinin gücüyle, değişen sürüş tarzları ve günlük uygulamaların ışığında birlikte çalışması gerekiyor.