28.01.2023 tarih ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2023/3) ile tutarlarda değişiklik Yapılmıştır.

Tebliğin 4’üncü maddesine göre, muhatap banka tarafından ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının hiç bulunmaması halinde, 6.000.-TL (Altı bin Türk lirası) ödemekle yükümlüdür.

Aynı tebliğin geçici 2’nci maddesinde ise muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 6.000-TL (Altı bin Türk lirasına) kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 6.000-TL’ya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlü kılınmıştır.

Yürürlük tarihi: 31.01.2023 dür.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.