7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulamasına yönelik hazırlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği  taslağı hazırlanmıştır.    

Tebliğ taslağına ilişkin görüşlerinizi konular itibarıyla aşağıda belirtilen elektronik posta adreslerine iletebilirsiniz.

5 soruda şirketler için vergi barışı 5 soruda şirketler için vergi barışı

Matrah ve vergi artırımına ilişkin görüş ve öneriler, [email protected]

İşletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin görüş ve öneriler, [email protected]

Diğer konulara ilişkin görüş ve öneriler, [email protected]
 

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız...