<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.3/jquery.min.js"></script>
<script> 
$(document).ready(function(){
  $("#flip").click(function(){
    $("#panel").slideToggle("slow");
  });
});
</script>
<style> 
#panel, #flip {
  padding: 5px;
  text-align: center;
  background-color: #e5eecc;
  border: solid 1px #c3c3c3;
}

#panel {
  padding: 50px;
  display: none;
}
</style>
</head>

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulamasına yönelik hazırlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği  taslağı hazırlanmıştır.    

Tebliğ taslağına ilişkin görüşlerinizi konular itibarıyla aşağıda belirtilen elektronik posta adreslerine iletebilirsiniz.

Matrah ve vergi artırımına ilişkin görüş ve öneriler, [email protected]

İşletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin görüş ve öneriler, [email protected]

Diğer konulara ilişkin görüş ve öneriler, [email protected]
 

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız...