Çalışma izni muafiyeti, yabancıların Türkiye’de en az 5 yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile verilen izindir.

02.02.2022 tarih ve 31738 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 48. maddesinde çalışma izni muafiyeti kapsamında bulunan yabancılar belirlenmiştir.

Bu kapsamda olan yabancılar çalışma izni muafiyeti almak kaydıyla ülkemizde çalışabilmektedir.

Başvuru nasıl yapılır?

İlgili Yönetmelik gereğince çalışma izni muafiyeti başvuruları yabancı tarafından;

Yurt içinde sistem üzerinden bakanlığa,

Yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliğine yapılması gerekiyor. Türk dış temsilciliğine yapılan başvurular neticesinde verilen referans numarası ile sistem üzerinden başvuru iletilmelidir.

E-Muafiyet sistemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde teknik çalışmaları tamamlanan Çalışma İzni Muafiyeti Sistemi’nin 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya açıldığını duyurdu. Böylece, çalışma izni muafiyeti başvuruları artık bu sistem üzerinden alınmaya başlanacak. Çalışma izni muafiyeti başvuruları https://emuafiyet.csgb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabiliyor. Yabancı;

Türkiye içerisinde bulunuyorsa, kendisine tahsis edilen 99 ile başlayan Yabancı Kimlik Numarası varsa E-devlet üzerinden, yoksa pasaport bilgileriyle sisteme giriş yapabiliyor.

Türkiye dışında bulunuyorsa, bulunduğu ülkenin Türk dış temsilciliğine başvuru yaparak referans numarası alması gerekiyor. Verilen referans numarasıyla sisteme giriş yapabiliyor.

Değerlendirme esasları neler?

Çalışma izni muafiyeti başvurusu değerlendirilirken, ilgili yabancının çalışma izni muafiyeti kapsamında olup olmadığı, ilgili mevzuatta belirlenen çalışma izni muafiyeti süreleri ile yüklenen belgelerin kontrolüne ilişkin hususlar dikkate alınıyor. Başvuruya dair bilgi ve belgelerin tam olması ve yabancının muafiyet kapsamında olduğunun tespit edilmesi kaydıyla başvuru sonuçlandırılıyor. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde ilgili mercilerin görüşleri de alınabiliyor.

Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi düzenleniyor. Çalışma izni muafiyeti ödemelerini, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle yükümlü.

Çalışma izni muafiyeti süresinin 3 ay veya daha fazla olması halinde belge düzenlenmesi için çalışma izni muafiyeti harç bedeli ile değerli kâğıt bedelinin ödenmesi gerekiyor.

Çalışma izni muafiyetinin geçerlilik süresinin üç aydan kısa düzenlenmesi halinde ise harç bedeli alınmıyor. Başvuru sahibinin belge düzenlenmesini talep etmesi halinde sadece değerli kâğıt bedelinin ödenmesi yeterli oluyor.

Çalışma izni muafiyeti başvurusu olumlu değerlendirilen yabancının kayıtlı e-posta adresine bir bildirim gönderiliyor. Gönderilen e-postada belirtilen tutarların en geç 30 gün içinde ödenmesi gerekiyorr. Aksi takdirde başvuru olumsuz sonuçlandırılıyor. Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait İnteraktif Vergi Dairesinden kredi kartıyla doğrudan yapılabiliyor ya da Türkiye içerisinde anlaşmalı bankalar üzerinden de ödemenin yapılması mümkün.

Milliyet | Cem KILIÇ