İktidar, 2019 yılının sonlarında artan gelir ihtiyacı nedeniyle 7194 sayılı Kanun ile  Konaklama Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi ve Değerli Konut Vergisi adı altında 3 adet yeni vergi ihdas etti.

7194 sayılı Kanun'un içinde yer alan konaklama vergisinin yürürlük tarihi sürekli ertelendi ve bugün itibarıyla bir değişiklik olmaz ise 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu kapsamında, 2020 yılında 1 milyar 61 milyon TL, 2021 yılında 2 milyar 830 milyon TL ve 2022 yılının ilk sekiz ayında ise 3 milyar 46 milyon TL'lik tahsilat yapıldı. Bu kanun kapsamında bu kadar tahsilat yapılmış olmasına rağmen; Türkiye'nin uyguladığı yüksek oran diğer ülkeleri ve özellikle ABD'yi rahatsız etti, yapılan görüşmeler sonucunda; 01.01.2023 yılından itibaren bu vergi kaldırılacak.

SERVET BÖYLE VERGİLENDİRİLMEZ

7194 sayılı Kanun ile vergi sistemimize girmiş ve yapılan ciddi eleştiriler üzerine 7221 sayılı Kanun ile yürürlük tarihi 2020'den 2021'e ertelenmiş. Ayrıca kanunun gelir toplama amacını ortadan kaldıran önemli değişiklikler yapılmıştır. Bugün sizlere, bu değişiklikler ile birlikte işlevini yitiren Değerli Konut Vergisi'nin neden kaldırılması gerektiğini anlatmaya çalışacağım.

Bu kanun, Türkiye sınırları içerisinde bulunan ve bina vergi değeri belli tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazları vergilendirmeyi amaçlamaktadır. Değerli Konutlar Vergisi beyan esasına dayalı bir vergidir. Mükellefler beyannamelerini mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini gösteren belgeyi eklemek suretiyle ilgili yılın Şubat ayının 20'nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairelerine vermek zorundadırlar. Bu vergi şubat ve ağustos ayında iki eşit taksitte ödenmektedir.

Değerli Konut Vergisi'nin 2 yıllık uygulaması sonucunda ortaya çıkan tablo şöyle özetlenebilir. İlk uygulama yılı olan 2021 yılı için bütçeye konulan hedef 350 milyon TL iken tahsilat 23 milyon TL olmuş, 2022 yılı ek bütçe ile revize tahsilat hedefi 44 milyon TL olarak belirlenmiş ve ağustos sonu itibariyle de yapılan tahsilat tutarı 41 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yani, 2 yılda değerli konut vergisi tahsilatı toplam 64 milyon TL olmuş.

Değerli konut vergisinin mükellef sayısının ne olduğuna ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sitesinde de herhangi bir bilgi mevcut değildir. 2 yılda toplam tahsil edilen 64 milyon TL vergi rakamından bahsettiğimize göre, mükellef sayısının çok az olduğu görülmektedir. Lüks konutlardan ilave vergi alma hedefi ile yola çıkan bir düzenlemenin 2 yılda bütçeye katkısı bugünkü dolar kuruyla sadece 3 milyon 500 bin USD'dır. Boğazda bir daire parası bile değil…

Değerli konut vergisi ile ilgili yapılan düzenleme, teknik hatalar içeren ve üzerinde yeterince çalışılmamış bir düzenlemedir. Vergilendirmede basit bir sistem kurmak yerine mükelleflere belge temin etmek ve ibraz etmek yükü getirilmiş, sanki mükellefleri cezalandırmak amacı güdülmüştür. Verginin tahakkuk ve tahsilat tutarı dikkate alındığında; vergi toplamanın maliyetinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir.

Önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması beklenen torba yasa teklifine eklenecek bir hüküm ile bu verginin kaldırılması çok doğru olacaktır. İleride lüks konutlar ve diğer servet unsurları ile ilgili bir vergisel düzenleme elbette yapılabilir. Ancak bu düzenlemeleri yaparken sadece gelir sağlama değil, vergi adaleti, mali güç ve gelir dağılımında adalet kurmaya yönelik hedefleri unutmamak şartıyla.

Sözcü | Nedim TÜRKMEN