Bilindiği üzere, 07.Temmuz.2023 tarihinde yayımlanan resmi gazeteye göre, %8 ve %18 KDV. oranları, 10.Temmuz.2023 ve sonrasında %10 ve %20 uygulanmaya başlandı.

Peki, daha önce eski oranlardan gerçekleştirilmiş teslimler için, 10.Temmuz.2023 sonrası gerçekleşen; “iade”, “fiyat farkı”, “vade farkı”, “kur farkı” işlemlerinde oran ne uygulanacak?

KDV. Genel Uygulama Tebliğinin; III nolu sıra, B maddesi ve 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 nolu bentlerine göre; ilk teslimin yapıldığı dönemde geçerli olan KDV. oranları üzerinden işlem yapılacak.

Örnek verecek olursak;

  1. 05.Temmuz.2023 tarihinde 1.000-TL + KDV (%18) yapılan teslim için, 10.Temmuz.2023 ve sonrası için gerçekleşmiş 100-TL+KDV iade, fiyat farkı, kur farkı veya vade farkları için, düzenlenmesi gereken fatura da ki KDV. oranı %18 uygulanacaktır.
  2. %8 KDV. oranına sahip bir ürün, 10.Temmuz.2023 tarihinden itibaren %20’ lik KDV. Oranı kategorisine girerse ve bunun için, kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan teslimler için, kanunun yürürlük tarihinden itibaren gerçekleşecek olan, “iade”, “fiyat farkı”, “vade farkı”, “kur farkı” işlemlerinde uygulanması gereken KDV. Oranı %8 olacaktır.

Kısa ve özet bilgiyi siz değerli meslektaşlarıma saygı ile sunarım.