6Şubat 2023 tarihinde 11 ilde meydana gelen depremin yarattığı tahribatın 84 milyar dolar ve üzerinde olduğu düşünülmektedir. Depremin zararları­nın bir an önce giderilmesi, insanların sağlam konut­lara sahip olması ve ekonominin de çalışabilmesi için birçok tedbirler devlet tarafından gündeme getiril­mektedir.

Depremin zararlarının önlenmesi için bir takım bağış ve yardımlara da başvurulmakta olduğunu görüyoruz. 15.Şubat.2023 gecesi televizyonların ortak yayınla­rında 115 milyar lira­dan fazla bir para bir diğer ifade ile aşağı yukarı 6 milyar dolar tutarında bir yardım toplandı.

Dünyanın muhtelif ülkelerinden nakit yar­dımlar da gönderil­meye başlandı. Bu konuda birçok yayın kuruluşu, kendi yayın politikasına göre hangi ülkelerin nakit yardım yaptığı veya yapmadığı konula­rında doğru veya yan­lış haberler yayınladı.

Ancak, BAE, Kuveyt, Katar, Pakistan, Bal­kan ülkeleri, AB ülkeleri ve dünyanın diğer ülkelerin­den, dünya sağlık örgütü ve diğer örgütlerden milyarlarca dolar yardım yapıldığı veya yapılacağını bil­diren yayınlar yapılıyor. Bu haberleri gördükçe Türk va­tandaşı olarak memnun oluyoruz. Gelen her yardım, doğru kullanıldığı takdirde depremin zararlarını yok edecek ve ekonomiyi de çalışır vaziyete getirecek diye düşünüyoruz.

Gazetelerdeki haberlere göre bu şekildeki yardımla­rın veya yardım sözlerinin de 5-6 milyar dolarlar sevi­yesinde olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca çadır, konteyner, uyku tulumu, vs. gibi malzemeler ve ayni yardım sözleri de verilmektedir.

Ülkemizde deprem için yardım yapan veya toplayan kuruluşlara da bir bakalım diyorum.

AFAD, Kızılay, İHH, TEV, ÖNDER, TÜGVA, Arkadaş, TÜRGEV, ENSAR Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı, Yeryüzü Doktorları, Cansağlığı Vakfı, Cansuyu Vakfı, AKUT gibi onlarca dernek ve vakıflar deprem yardımı toplamak­tadır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi azımsanmayacak yardım­lar yapılmakta, paralar toplanmaktadır. Toplanan yar­dımların kullanılması ile ilgili mevzuatı incelemedim. Ama bu mevzuat, yardımların nereye ve ne şekilde, ve­rimli olarak harcanıp harcanmadığı ile ilgili düzenle­meler içermiyorsa benim tabirimle yandı gülüm keten helva.

Maalesef ülkemizde toplum ikiye bölünmüş durum­dadır. Her iki gurup da birbirinin karşısında ve birbiri­nin aleyhinde haberler yaymakta, algı operasyonlarında bulunmaktadır.

Öyle ise toplanan deprem yardımlarının denetimi büyük önem kazanmaktadır. Eğer, deprem yardımları­nın denetimi konusunda sağlam ve toplumun her kesi­mini tatmin edecek bir düzenlenme yapılmazsa yeni birçok anlaşmazlıklar, iftiralar, çalmalar vs. gibi olaylarla karşılaşacağız demektir.

Ülkemizde devletin müfettişleri, devlet denetleme kurumu ve benzeri kuruluşlar ile Yeminli Mali Müşavir­ler, bağımsız denetim şirketleri gibi denetim kurumları bulunmakta ve bunlar bildiğim kadarı ile görevlerini en iyi şekilde yerine getirmektedirler.

Öyle ise devlet yetkilileri deprem yardımlarının kont­rolü ve denetimi için yukarıda saydığım kuruluş ve kişi­lerin görev almasını sağlayacak bir düzenleme yaparsa, birçok algı operasyonunu ve yalan ve iftirayı önleye­cek, dolayısıyla toplumun gücünü boşuna harcamasını önleyebilecektir.

Deprem bağış ve yardımlarını özel olarak denetleye­cek bir kuruluşu bir an önce kurup görevlendirmek bana göre yapılacak en iyi düzenlemelerden biri ola­caktır.

Haydi hayırlısı diyorum.

EkoHaber | Cevdet AKÇAKOCA