6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili kapsayan deprem felaketinin ardından bütün devlet teşkilatı, deprem felaketine uğrayanları enkaz altından kurtarmaya çalışırken Maliye Bakanlığı da boş durmamaktadır. Bizler, meslek mensupları olarak acaba şu konu ne olacak, bu konu ne olacak diye düşünürken bir de gördük ki Maliye Bakanlığımız da boş durmuyormuş. Demek ki Bakanlıkta da çözüm üretmeye çalışan kafalar gerekeni  yapıyormuş.

9.Şubat.2023 tarihinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınhdan  150 sayılı bir sirkülerle  depremzedelere verilecek bedelsiz barınma hizmetlerinin vergisel sonuçları ile depremden etkilenen illerimizde yapılan akaryakıt satışlarındaki belge düzeni hakkında açıklamalar ve düzenlemeler yapıldığını memnuniyetle gördük.


150 sayılı sirkülerde:

İl AFAD müdürlükleri koordinasyonunda ilgili konaklama tesislerince depremzedelere verilecek olan bedelsiz barınma hizmetlerinin, afetin getirdiği olağanüstü şartlardan doğan bir zorunluluk gereği bedelsiz verileceği anlaşıldığından, bu hizmetlerde, emsal bedelin sıfır (bedelsiz) olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, 6/2/2023 tarihli depremden etkilenen kişilere verilecek bedelsiz barınma hizmetleri için düzenlenecek faturalarda, işlemin mahiyetine ilişkin açıklamalara (6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlara verilen bedelsiz barınma hizmetleri) yer verilmek ve barınma hizmet bedelinin sıfır (bedelsiz) olarak gösterilmek suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca emsal bedeli sıfır olan söz konusu hizmetler dolayısıyla katma değer vergisi ve konaklama vergisinin hesaplanmayacağı ve bu hizmetler nedeniyle barınma hizmeti verenlerce yapılan harcamaların gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği tabiidir. Denilerek bir problem çözülmüştür.

Deprem bölgelerinde akaryakıt satışlarının ve belge düzeninin nasıl yapılacağı da yine bu sirküler ile çözülmüştür.

Biz, meslek mensupları düşünen çözüm üreten Maliye personelini kutluyor ve teşekkür ediyoruz.

Ancak, konu sadece bu sirkülerle çözülüp bitmiyor.

Çözüm üreten Maliye Bakanlığı yetkililerinden daha önemli bir isteğimiz bulunduğunu belirtmek isterim.

Ülkemizin en büyük problemlerinden birisi de Katma Değer Vergisi iadeleridir. Yıllardır birikmiş milyarlarca lira Katma Değer Vergisi iadesi bir türlü tamamlanamamaktadır.

Deprem bölgesindeki illeri bir kere daha sayalım. Şanlı Urfa, Gaziantep, Kahraman Maraş, Adıyaman, Diyarbakır, Osmaniye, Malatya, Hatay, Kilis, Adana illerinde depremin etkileri büyüktür. Yine bu illere baktığımızda bunların ülkenin sanayii ve ihracatında da önemli şehirler olduğunu görüyoruz.  Bu illerde çok gelişmiş  ve canlı sanayi ve ticaret ve ihracat işlemleri yapılmaktadır.

İhracat dediğimizde, sanayi dediğimizde Katma Değer Vergisi iadesi hemen aklımıza gelmektedir, hatta hiç aklımızdan çıkmamaktadır.

Katma değer vergisi iade incelemelerinin büyük bir kısmı Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarım tarafından yapılmakta ve hazırlanan raporlarla KDV iadesi alınabilmektedir.

Deprem bölgesinde, ihracat yapan firmaların KDV iadesi meslektaşlarımızı ilgilendirdiği gibi diğer yurtiçi firmalar da deprem bölgesindeki firmalardan alışveriş yapmaktadır.  Bu durumda gerek firmalar ve gerekse bölgedeki meslektaşlarla KDV iade incelemesi yapan Yeminli Mali Müşavirlerin incelemeyi tamamlayabilmesi için hazırladıkları tutanaklar çok önem arzetmektedir. KDV iadesinin olmazsa olmazlarından biri de bu tutanaklardır.

Bölgede hasara uğrayan firmalar veya depremden zarar görüp çalışamayan meslektaşlarımız, Yeminli Mali Müşavirlerce hazırlanan bu inceleme (bilgi alma) tutanaklarını tamamlayamayacaklardır. O zaman da KDV iade raporları yapılamayacaktır. Mükelleflerin zaten birikmiş milyarlarca lira KDV alacağı varken, daha da büyük miktarlarda KDV geri alınamayacaktır.

Maliye Bakanlığının deprem konusundaki 150 sayılı sirkülerle çözüm üreten güzel insanları, bu konuda da KDV iadesi yapılmasını sağlayacak çözüm bulacaklarını düşünüyorum.

Aksi takdirde gerek sanayiciler, gerek ihracatçılar ve gerekse de meslektaşlar güç duruma düşeceklerdir , ancak bulunacak formüllerle deprem bölgesi ile ilgili KDV iadesinde bir takım kolaylıklar bulunabileceğini, Maliye ilgililerinin bu problemi çözeceğini düşünüyorum.

Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

Kaynak: www.bdTurkey.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)