01.04.2024 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK

Geri kazanım katılım payı beyannamesindeki plastik poşetten elde edilen katılım payı tutarı ile piyasaya arz edilen ürünlerdeki GEKAP birim tutarları Beyanname Düzenleme Programında güncellenmiştir.

01.04.2024 2023 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Uygulamaya Açıldı

2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilmesi gereken “Kurumlar Vergisi Beyannamesi" uygulamaya açılmıştır. Beyannamelerini e-Beyanname sisteminden verecek olan mükelleflerimizin Dijital Vergi Dairesi uygulaması üzerinden “Gerekli Programlar" menüsü altında yer alan Beyanname Düzenleme Programı'nı indirerek güncellemeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için duyuru eklerine bakınız. ->> 2023 KURUMLAR VERGISI BEYANNAMESI DEĞIŞIKLIK DUYURUSU EKI

01.04.2024 Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Uygulamaya Açıldı

2024/1. dönem  kurum geçici vergi beyannamesi uygulamaya açılmıştır. Beyannamelerini e-Beyanname sisteminden verecek olan mükelleflerimizin Dijital Vergi Dairesi uygulaması üzerinden “Gerekli Programlar" menüsü altında yer alan Beyanname Düzenleme Programı'nı indirerek güncellemeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için duyuru eklerine bakınız. ->> 2024 KURUM GEÇICI VERGI DUYURU EKI

01.04.2024 Gelir Geçici Vergi Beyannamesi Uygulamaya Açıldı

2024/1. dönem  gelir geçici vergi beyannamesi uygulamaya açılmıştır. Beyannamelerini e-Beyanname sisteminden verecek olan mükelleflerimizin Dijital Vergi Dairesi uygulaması üzerinden “Gerekli Programlar" menüsü altında yer alan Beyanname Düzenleme Programı'nı indirerek güncellemeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için duyuru eklerine bakınız. ->> 2024 GELIR GEÇICI VERGI DUYURU EKI

01.04.2024 DENETİM YETKİLENDİRME BELGESİ BİLDİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

"Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimi Harç Bildirimi" ve "Diğer Kuruluşların Denetimi Harç Bildirimi" harç tutarları Beyanname Düzenleme Programında güncellenmiştir.