VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2024/29

KONU: Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

16.02.2024 tarih ve 32462 sayılı Resmi Gazete'te İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.1) yayımlandı.

Bu Tebliğ ile 28/12/2023 tarihli R.G'de yayımlanan 7491 Sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununun döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin istisna hükümlerinde yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapılmakta ve değişiklikler "İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği"ne işlenmektedir. 

Tebliğe göre;

  • 7491 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler, Kanunun yayımı tarihi olan 28/12/2023 tarihinden sonra çıkılan ihalelere uygulanacaktır,
  • İhaleye çıkılma tarihi olarak, ilan yapılan ihalelerde ilan tarihi, ilan yapılma zorunluluğu olmayan ihalelerde ise ihaleye davet tarihi esas alınacaktır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.