Bilindiği üzere, e-Beyanname sistemine beyanname ve bildirimlerin verilme sürelerinin son günlerinde yüklenen paketler içerisinde çok yüksek sayıda beyanname/bildirim bulunması ve bu durumun beyanname/bildirim verme süreçlerini olumsuz etkilemesi nedeniyle e-Beyanname sistemi üzerinden bir pakette gönderilecek beyanname/bildirim sayısı 5(beş) adet ile sınırlandırılmıştı.

Yeni yapılandırma ve matrah artırımı teklifinde eskisine göre farklar neler, 2022 yılı kapsama nasıl alınabilir? Yeni yapılandırma ve matrah artırımı teklifinde eskisine göre farklar neler, 2022 yılı kapsama nasıl alınabilir?

Söz konusu duruma ilişkin mükelleflerimizden gelen talepler üzerine yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde e-Beyanname sisteminin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için bu sınırlandırmada değişikliğe gidilmiştir.

Buna göre, daha önce 5 (beş) adet ile belirlenen bir pakette gönderilecek beyanname/bildirim sayısı, 09.12.2022 tarihi itibariyle, her ayın 1 ila 20 nci (20’si dahil) günleri arasında 20 (yirmi) adet, ayın 21 inci gününden itibaren ise ay sonuna kadar 5 (beş) adet olarak uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.