Avrupa Komisyonu, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifine (CSRD) tabi tüm şirketler tarafından kullanılmak üzere 2024 yılında yürürlüğe girecek Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını (ESRS) 31 Temmuz 2023 tarihinde yayınlamıştır. Söz konusu yayında diğer küresel raporlama standartları ile uyum ve birlikte çalışılabilirlik (interoperability) konusunda açıklamaya da yer verilmiştir. Buna göre Avrupa Komisyonu, Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu (EFRAG) ve Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB), iklimle ilgili standartlarında yer alan açıklama hükümlerinin birlikte çalışılabilirliğini geliştirmek üzere ortaklaşa çalışma yürütecektir. Bu çalışmalar sonucunda hem ISSB hem de ESRS standartlarına göre raporlama yapmak isteyen işletmeler açısından, her iki standarttaki açıklama hükümlerinin karşılanması sonucu raporlama yükümlülüklerinin ve açıklanan bilgilerin tekrarlanmasının azaltılması sağlanmış olacaktır.

ESRS ve ISSB standartları raporlarda yer alacak bilgilerin belirlenmesine yönelik ‘önemlilik’ kıstasları açısından farklılaşmaktadır. Ayrıca ele aldıkları standartlarda sürdürülebilirliğin üç boyutu olan çevresel, sosyal ve yönetişime (ÇSY) ilişkin farklı ağırlıklandırma ve yaklaşımlarda bulunmaktadırlar. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan söz konusu duyuru ile; Avrupa Komisyonu, EFRAG ve ISSB tarafından, oluşan bu farklılıklara yönelik çözüm üretmek adına standart setleri arasında çalışılabilirlik ve uyum üzerine çalışmalar yürütülecek ve bir işletmenin iklimle ilgili açıklamalara ilişkin her iki standart setinin (ESRS&ISSB) gerekliliklerini en az çabaya katlanarak ve bilgilerde tekrara düşmeyerek verimli bir şekilde yerine getirmesi sağlanacaktır. Bunun sonucunda işletmelerin standart setleri arasında gezinmesine ve hangi standart setinin ilgili sürdürülebilirlik standardında daha fazla açıklama gerekliliği istediğini anlamasına yardımcı olacak ‘birlikte çalışılabilirlik kılavuzu’ geliştirilecektir. Kılavuz oluşturmanın yanı sıra açıklamaların dijital olarak etiketlenmesine de odaklanılacaktır.

Yapılan işbirliği göstermektedir ki sürdürülebilirliğe ilişkin finansal bilgilerin açıklanması yoluyla yatırımcılar başta olmak üzere finans sektörünün diğer paydaşlarının bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasında ISSB standartlarının ülkemizce benimsenmesiyle birlikte ihracatçılarımız ve diğer global paydaşlar için ülkemiz şirketlerinin geçerlilik kazanan, eşdeğerlik kabulü gören, karşılaştırılabilir ve tutarlı bir raporlama yapmalarının önü açılmakta ve küresel rekabet bağlamında avantajlı olacakları değerlendirilmektedir.

Öte yandan, Avrupa Komisyonu, EFRAG ve ISSB arasındaki “uyum ve birlikte çalışabilirlik” projesiyle, yakın bir tarihte Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından onay alarak uluslararası menkul kıymetler ve sermaye piyasalarına entegrasyonuna ilişkin değerlendirmelere başlanan ISSB standartları, uygulama kapsamının genişlemesi beklenen ve ortak kabul görmüş küresel bir standart seti olma yolunda hızla ilerlemektedir.