18/11/2023 tarihli ve 32373 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7803 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonunda ve “--Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranına esas özel tüketim vergisi matrahı yeniden belirlenmiş olup, bu kapsamda bulunan sadece elektrikli motora sahip binek otomobillerin matrahına göre daha düşük orandan vergilendirilmeleri sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.