7/11/2023 tarihli duyuruda, Başkanlığımız e-Belge uygulamalarında yapılmakta olan bakım çalışmasının tamamlanması durumunda Başkanlığımızca ayrıca duyuru yapılacağı bildirilmişti.

Söz konusu çalışma tamamlanmış olup;

-      e-Fatura ve e-İrsaliye Portalları,

-      e-Fatura ve e-İrsaliye Uygulamaları,

-      e-Belge Sorgulama Servisleri

8/11/2023 Çarşamba günü saat 18:15 itibarıyla kullanıma açılmıştır.

Söz konusu uygulamalar kapsamında düzenlenmesi gereken elektronik belgeler, bahse konu saat itibarıyla düzenlenebilir durumdadır.

Duyurulur.