Başkanlığımız bilgi işlem sistemlerinde 14/02/2023 Salı günü saat 22:00 ile 23:00 saatleri arasında Planlı Bakım Çalışması yapılacaktır. Söz konusu çalışma kapsamında;

-  e-Fatura ve e-İrsaliye sistemleri ile e-Fatura ve e-İrsaliye Portalları,

-  e-Arşiv Fatura Portal Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu),

-  İnteraktif kullanıcı kodu ve şifresiyle giriş yapılan e-Arşiv Fatura Portalı,

-  e-Defter Uygulaması (Berat ve Rapor Beratlarının yüklenmesi),

-  e-Arşiv ile e-Bilet Raporlarının gönderildiği Başkanlığımız sistemleri, çalışma tamamlanana kadar kapalı olacaktır.

Bu süre zarfında Başkanlığımız Portal uygulamaları ile e-Fatura ve e-İrsaliye sistemleri çalışmayacağından, e-Belge uygulamalarından portal yöntemi ile yararlanan mükelleflerimiz ile e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamalarına kayıtlı mükelleflerimizin, düzenlemeleri gereken belgeleri matbu belge olarak düzenlemeleri mümkün bulunmaktadır.

e-FATURA ve e-ARŞİV FATURADA KONAKLAMA VERGİSİNİN GÖSTERİMİ HAKKINDA DUYURU e-FATURA ve e-ARŞİV FATURADA KONAKLAMA VERGİSİNİN GÖSTERİMİ HAKKINDA DUYURU

Ayrıca söz konusu süre zarfında e-Defter Beratları ile Rapor Beratlarının Başkanlık sistemlerine onay için yüklenmesi/gönderilmesi ile Başkanlık onaylı Beratların indirilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Duyurulur.