Vergiye gönüllü uyumu güçlendirmeye yönelik olarak Başkanlığımızca sunulan teknoloji tabanlı elektronik hizmetler; mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi, vergi beyannameleri ve bildirimlerin, dilekçe, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalinin sağlanmasının yanı sıra denetim, arşivleme ve istatistik değerleme işlemlerinde hız, zaman ve yer tasarrufu sağlamaktadır.

Bu kapsamda, mükelleflerin elektronik ortamda yapabileceği vergilendirme işlemlerine ilişkin açıklamaların yer aldığı Elektronik Ortamda Beyan Rehberi hazırlanmıstır.

Söz konusu Rehberde;

  • Beyannamelerin elektronik ortamda verilebildiği sistemler,
  • Elektronik sistemlerden hangi beyannamelerin verilebildiği,
  • Sistemlerde kullanılacak şifreler,

gibi konularda ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.

Elektronik Ortamda Beyan Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Konu hakkında detaylı bilgi için Vergi İletişim Merkezini VİMER-189 arayabilirsiniz.