1-) KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

7456 sayılı Kanunun 7’nci maddesi ile KDV Kanununun (17/4-r) maddesinde yapılan değişiklikle,

Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası uygulaması 15.07.2023 tarihinden itibaren kaldırılmıştı.

07.09.2023 tarih ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 47 Seri no’lu KDV Tebliği ile uygulanmaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Buna göre, 15.07.2023 tarihinden önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazların 15.07.2023 tarihinden itibaren satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası uygulamasına devam edileceği belirtilmiştir.

2-) KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN 7456 sayılı Kanunun ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 16’nci maddesinde;

15.07.2023 tarihinden önce kurumların en az iki tam yıl süreyle aktifinde bulunan taşınmazların satışından doğan kazançlara %50 istisna uygulanacaktır.

Yürürlük tarihi olan 15.07.2023 tarihinde sonra edinilen taşınmazların satışından doğan kazançlara %25 istisna uygulanması gerekecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.