Gelir İdaresi Başkanlığınca Enflasyon Düzeltmesine ilişkin olarak 24 Kasım tarihinde Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağı güncellenmiş olmasına rağmen henüz tebliğ yayımlanmamıştır.

Enflasyon düzeltmesinin uygulayıcıları olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler, Bağımsız Denetçiler, Akademisyenler Tebliğ taslağından ve 2003 ve 2004 yıllarında yayımlanmış olan tebliğ ve sirkülerden hareket ederek uygulamanın detaylarını analiz etmeye çalışmaktadır. Enflasyon düzeltmesi uygulaması için süre daralmakta olup, taslak tebliğde açıklığa kavuşturulamamış olan hususlar giderilir, Tebliğ yayımlanır ve Gelir İdaresi de uygulama ile ilgili tereddüt edilen konularda açıklamalar yaparsa kamuoyunun merakı giderilmiş olur.

Enflasyon düzeltmesi tebliği yayımlanmadı

 Gelir İdaresi Başkanlığınca Enflasyon Düzeltmesine ilişkin olarak 18 Ekim’de taslak tebliğ yayımlanmış ve 24 Kasım tarihinde taslak tebliğ güncellenmiş bulunmaktadır. Taslakla ilgili çalışmaların devam ettiği, taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 28/11/2023 Salı günü sonuna kadar [email protected] e-posta adresine iletebileceği açıklanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yoğun bir şekilde emek verildiği ve çaba gösterildiğini bildiğimiz ‘enflasyon muhasebesi’ uygulamasıyla ilgili olarak tebliğin yayımlanması halinde uygulama ili ilgili olarak hem tereddüt edilen hususlar giderilecek hem de işletmelerin ve meslek mensuplarının motivasyonu artacak ve uygulama tekrar ertelenecek mi gibi sorular cevabını bulacaktır.

Enflasyon düzeltmesi eğitimleri devam ediyor

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları tarafından enflasyon düzeltmesine ilişkin olarak kapsamlı ve düzenli olarak eğitimler yapıldığını takip ediyoruz.

TÜRMOB Genel Başkanı tarafından yapılmış olan açıklamada tüm Türkiye’de eğitim ve sempozyumlar düzenlendiğini, enflasyon düzeltmesine mali müşavirlerin hazır olduğunu, bu konudaki yazılımı tüm mali müşavirlere ücretsiz olarak sunacaklarını belirtmiş bulunmaktadır.

Bu konuda TÜRMOB tarafından yapılan etkin ve verimli çalışmalar yanında Gelir İdaresi tarafından yapılacak olan eğitim, seminer, konferans gibi etkinlikler ve yazılı olarak da rehber ve broşürlerle desteklenmesi, uygulama ile ilgili tereddüt edilen konulardaki soru işaretlerini giderecektir.

Enflasyon düzeltmesinin bütün yükü meslek mensuplarında

Enflasyon düzeltmesi uygulaması ile ilgili olarak hem uygulama tarafında hem de denetim tarafında bulunan meslek mensupları Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler, Bağımsız Denetçiler, Akademisyenler yoğun bir şekilde enflasyon düzeltmesi uygulamasının detayları için Taslak Tebliğ çerçevesinden yola çıkarak yazılar yazarak, görüşler paylaşarak, eğitim ve seminerler düzenleyerek yoğun bir çaba göstermektedirler.

Enflasyon düzeltmesinin uygulayıcıları ve denetçileri olan meslek mensupları, dönem sonu işlemlerinin yoğunluğu yanında, çok sayıda mesleki angaryalarla mücadele etmekle birlikte aynı zamanda da mevcut bilanço yapılarına bakarak yılsonunda ve izleyen yılda olabilecek vergi etkilerini tahmin etmeye ve analiz etmeye çalışıyor.