5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalı çalışırken veya emekli aylığı almakta iken ölenlerin eşine, öğrenimine devam eden 25 yaşından küçük çocuklarına ve sigortalı bir işte çalışmayan bekâr kız çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlar. Sigortalı bir işte çalışan ya da emekli aylığı almakta olan karı veya koca, eşinin hayatını kaybetmesi halinde dul aylığı alma hakkına sahiptir. Ancak, SGK bazı durumlarda dul ve yetim aylığı bağlamaz. Bağlanmış aylığı da kesebilir. Bunların başında kadın cinayeti işleyenler gelir.

5510 Sayılı Kanun’un 56’ncı maddesine göre, kendisinden aylık bağlanacak kişiyi kasten öldüren, öldürmeye teşebbüs eden, sürekli iş göremez veya malul duruma getirenlere dul veya yetim aylığı bağlanamaz.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARTILANLARA DA ÖLÜM AYLIĞI ÖDENMEZ

Kendisinden aylık bağlanacak kişiye karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmediği gerekçesiyle mirasçılıktan çıkartılanlar da ölüm aylığı hakkından yararlanamazlar.

MAHKEME KARARI GEREKİYOR

Ölüm aylığı bağlanamaması için suçun mahkeme kararıyla kesinleşmiş olması gerekiyor. Mahkeme devam ederken aylık bağlanmışsa, kesinleşen mahkeme kararından sonra aylık kesilir.

ON YILLIK AYLIK GERİ ALINIR

Cinayet suçunu işlediği mahkeme kararıyla kesinleşenlerin ölüm aylığının kesilmesi bazen yıllar alabiliyor. Kendisinden dul aylığı almakta olduğu kişiyi öldürmüş olduğu sonradan ortaya çıkanların aylıkları da aynı şekilde kesiliyor.

SGK aylığı kesmekle kalmıyor, daha önce ödenmiş aylıkları da geri istiyor. Kanuna göre, cinayet işlemiş kişiler on yıllık dönem boyunca aldıkları ölüm aylıklarını iade etmek zorundadır. İadenin taksitle yapılması halinde ilk 24 ay faiz uygulanmıyor ama sonraki dönemde bugün için aylık yüzde 3,5 oranındaki kanuni faiz uygulanıyor.

HaberTürk