Özellikle ihracata dayalı sanayi sektörünün yakından takip ettiği ve ürettiği ürünleri yurt dışı pazarlarda satış yolu aradığı en önemli unsurlardan biri de yasalarca bu amaca dönük şirketlere sağlanan ihracat destekleridir.

Konuyla ilgili çok sayıda okurumuz hangi ihracat destekleri var biz bunlardan nasıl yararlanacağız v.b sorular sormakta ve konu hakkında bilgi talep etmektedir.

Bu yazımızda bu konuyu ele alarak sanayici ve işadamlarımızı bilgilendirmeye çalışacağım.

İhracat Teşvikleri ve Destekleri Nedir?

İhracat destekleri (e-ihracat elektronik ihracat, mikro ihracat dahil) Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Eximbank tarafından ihracata hazırlık, ihracatın geliştirilmesi, uluslararası markalaşma, pazarlarda kalıcı hale gelme için verilen karşılıksız hibe şeklinde verilen devlet destekleridir.

İhracat teşvikleri ve destekleri firmaların ihracata hazırlanması ve ihracatlarını artırmaları, sürdürülebilir bir ihracat yapısına kavuşmaları için verilmektedir.

İhracat Teşvikleri ve Desteklerinin Amacı Nedir?

İhracat teşvikleri ve destekleri kapsamında KOBİ’lerin yurt dışında yer alacakları pazarlara açılabilme becerilerini ve kabiliyetlerini geliştirmesini, dış ticaretteki paylarını artırmalarını, uluslararası rekabetin aktörleri haline gelmelerini, ihracata başlayan KOBİ sayısında atışın olmasını ve e-ticarete başlayan KOBİ sayısının artmasını amaçlamaktadır.

Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri

 İlgili Bakanlıkça sağlanan ihracat destekleri temel olarak ürün (mal) ihracatı destekleri, hizmet ihracatı destekleri, teknik müşavirlik destekleri, Turquality (Markalaşma) Desteği ve KOSGEB İhracat Desteği olarak KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı ile Eximbank kredileri şeklinde sınıflandırılabilir.

 Konu Hakkında Ticaret Bakanlığı Sitesinden Güncel Bilgileri Edinebilirsiniz

İhracat Destekleri konusunda çok ayrıntılı bilgilere ilgili Bakanlığın sitesinden ulaşabilirsiniz. Sitede bulacağınız güncel bilgiler dışında ilgili Bakanlıkta bu konuyla ilgili istihdam edilen uzmanlardan da gerekli desteği alabileceğiniz gibi bu amaçla kurulmuş profesyonel hizmet veren şirketlerden de destek alabilirsiniz..

18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazete’de 5973 sayılı “İhracat Destekleri Hakkında Karar” yayınlandı.

Bu karar ile ihracat desteklerini düzenleyen 11 adet tebliğ yürürlükten kaldırılmış olup, destekler genel olarak 5793 sayılı Karar kapsamında düzenlenmiştir. Yeni eklenen destekler, Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği ve Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği’dir. E-ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği ise kaldırılmıştır.

Yapılan son düzenleme çerçevesinde Yararlanılacak destek unsurları, tutar ve oranlarının güncel listesi aşağıdaki gibidir.

Olay | Fatih ACAR