Seçim beyannamesinde yer alan bu desteklerin detayları ise 25 Ekim 2023 tarihinde 32350 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" ile netleşmiş oldu.

İlgili karar ile gençlere devlet tarafından cep telefonu ve bilgisayar alımlarında sağlanacak destek ile internet desteğinin ayrıntıları belirlenerek hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda cep telefonu veya bilgisayar alacak gençlerin, satın alma tarihleri itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmaları gerekir. Bununla beraber açık öğretim öğrencileri bu destekten faydalanamamaktadırlar.

26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, yalnızca bir defa uygulanmak üzere bilgisayar, cep telefonu ve bir yıllık internet desteği sağlanacaktır.

Bilgisayar veya telefon için destekten yararlanılmasında satış fiyatı sınırlaması da bulunmaktadır. Bu bağlamda, nihai satış fiyatı 9.500 TL'yi aşmayan cep telefonu ile bilgisayar alımlarında ve elektronik ortamda düzenlenen faturayla yapılan satın alımlarda destekten yararlanılabilecektir.

Buna karşın ikinci el cihaz alımlarında ilgili destekten yararlanma imkanı bulunmamaktadır.

Aynı zamanda her öğrencinin bir defayla sınırlı olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5.500 TL'dir.

Aynı zamanda öğrenciler için sağlanacak internet desteği, yalnızca bir hatla sınırlı olacaktır. 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10 GB olmak üzere, yıllık en fazla 120 GB internet desteği sağlanacaktır.

İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, kendi adlarına kayıtlı bir hat ile süreci yönetmesi gerekir. Kendi üstlerine olmayan hatlar ile internet desteği alınması mümkün olmayacaktır.

Satın alınan cep telefonları en az 2 yıl ve yalnızca destekten yararlanan kullanabilecektir.

Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar'da ifade edilen şartları sağlamadığı halde desteklerden usulsüz yararlandığı tespit edilenlerden, sağlanılan destek tutarı ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gecikme zammı da dahil edilerek geri alınacaktır.

Karar kapsamında verilen desteklerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanacağı ifade edilmektedir.

Cep telefonu, bilgisayar ve internet desteğine ilişkin usul ve esaslar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşleri de alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

Destek uygulaması, 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.