5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kn. Geçici 14.Md.4. Fık. Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/12/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralarda Uygulanması Hk. Karar (Karar Sayısı: 6728) 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kn. Geçici 14.Md.4. Fık. Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/12/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralarda Uygulanması Hk. Karar (Karar Sayısı: 6728)

Tam Ekran Görüntülemek İçin Tıklayın...