6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere 7.7 ve 7.6 şiddetinde milyonlarca vatandaşımızı doğrudan etkileyen iki büyük deprem meydana gelmiştir. Ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilerek depremden etkilenen 10 ilimizde 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmiştir. Ülkemiz ve milletimizin birincil önceliği yaşanan acıların dindirilmesi ve depremin yıkıcı etkilerinin ivedilikle ortadan kaldırılmasıdır.

Bu kapsamda, OHAL ilan edilen illerle sınırlı olmak üzere Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (Yönetmelik) “Mücbir Sebepler” başlıklı 45’inci maddesi uyarınca Kurumumuzun;

Gözetim Faaliyetlerine İlişkin Olarak:

  • İmza/düzenlenme/gerçekleşme tarihine bağlı olarak bu tarihten itibaren belirli bir süre içerisinde yapılması gereken bildirimlerden (imzalanan sözleşme ve raporların Kurumumuza bildirimi, mesleki sorumluluk sigortası bildirimi, sözleşme feshi bildirimi, daha önce yapılan bildirimlerde meydana gelen değişikliklerin bildirimi vb.) son bildirim tarihi 31 Temmuz 2023 tarihinden önceye denk gelen bildirimlere ilişkin sürelerin,
  • Yönetmelikte zamanı kesin bir şekilde düzenlenen (gelir bildirimi, şeffaflık raporu bildirimi vb.) bildirimlere ilişkin sürelerin,

Sürekli Eğitim Yükümlülüğüne İlişkin Olarak:

  • Yönetmeliğin 25’inci maddesi ve Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinin 10, 11 ve 14’üncü maddeleri çerçevesinde, sürekli eğitim açığı bulunan bağımsız denetçilerin Bağımsız Denetim Resmi Sicilinde gayri faal olarak gösterilme işlemine ilişkin sürelerin,

İnceleme Faaliyetlerine İlişkin Olarak:

  • 660 Sayılı KHK’nın 25’inci maddesi uyarınca 2023 Yılı İnceleme Planı çerçevesinde incelenmesine karar verilen ve OHAL bölgesinde bulunan denetim kuruluşları nezdinde gerçekleştirilecek incelemelerin başlayış ve bitiş tarihlerine ilişkin sürelerin ilk etapta

31 Temmuz 2023 tarihine kadar ertelenmesi uygun görülmüştür.

Kamuoyuna önemle duyurulur.