Vergi ve prim borçları ile kamuya olan diğer borçların yapılandırılması için başvurular devam ediyor. Cumhurbaşkanı tarafından bir aylık uzatma yetkisinin kullanılmaması halinde başvuru süresi 31 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Yapılandırma işlemi, 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçlar için yapılacak. Yapılandırılan borçların gecikme cezası ve faizi silinecek, onun yerine enflasyon farkı hesaplanacak. Peşin ödeme yapanlardan, anapara ile enflasyon farkının yüzde 10’u alınacak. 48 aya kadar taksit imkânından yararlananlara ise yıllık yüzde 9 oranında vade farkı uygulanacak.

Sigortalı bir işte çalışmayanlar ile bakılmakla yükümlü olmayanların genel sağlık sigortası tescilinin yapılması zorunluğu bulunuyor. Öğrenimini tamamlayan çocuklar, (ilköğretim mezunlarında 18 yaşını, ortaöğretim mezunlarında 20 yaşını, yükseköğretim mezunlarında ise 25 yaşını aşmamak şartıyla) mezuniyeti izleyen iki yıldan sonra GSS yükümlüsü oluyorlar. GSS yükümlülerinden, hane içinde kişi başına geliri brüt asgari ücretin 3’te 1’inden (3.336 TL) az olanların primi hazineden karşılanıyor. Hane içinde kişi başına geliri 3.336 TL’yi aşanların ise yürürlükteki asgari ücretin yüzde 3’ü oranında prim ödemeleri gerekiyor. 2023 yılında ödenmesi gereken aylık GSS prim tutarı 300.24 TL.

BAŞVURU GEREKMİYOR, DOĞRUDAN ANLAŞMALI BANKAYA ÖDEME YAPILABİLECEK

2022 Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin GSS prim borçlarının 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödenmesi halinde, bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar silinecek. GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmayacak. Borç anaparası, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı bankalara 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödendiği takdirde gecikme faiz ve cezaları silinecek.

Aralık 2022 tarihine kadar olan GSS prim borçlarının 31 Ağustos’a kadar ödenmemesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacak.

Yapılandırmadan yararlanarak 2022 öncesi borcunu ödeyenlerin, 2023 Ocak ayından sonraki GSS primlerini düzenli ödemeleri gerekiyor.

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN GELİR TESTİNE GİREBİLİR

GSS primlerini ödeme gücü olmayanlar, prim borcundan tümüyle kurtulmak için gelir testine girebilecekler. Gelir testinin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Yapılacak gelir testinde hane içinde kişi başına gelirin 3.336 TL’nin altında çıkması halinde başlangıçtan beri doğmuş prim borçları silinecek.

Hane içinde kişi başına gelirin 3.336 TL’nin üzerinde çıkması halinde, yukarıda anlattığımız şekilde ödeme yapılması gerekiyor.


BORCU OLANLARA YIL SONUNA KADAR SAĞLIK HİZMETİ

GSS prim borcu bulunanlar normalde SGK üzerinden sağlık hizmeti alamıyorlar. Ancak, vatandaş mağdur olmasın diye uzun süredir geçici düzenlemeler ile prim borcu olanlara da sağlık hizmetinden yararlanma hakkı tanınıyor. Bu kapsamda, GSS prim borcu bulunanlar bu yılın sonuna kadar devlete ait hastaneler ile devlet üniversitelerine ait hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edecekler. Özel hastanelerden ve özel üniversitelere ait hastanelerden ise sağlık hizmeti alamayacaklar.

HaberTürk