İşten Çıkış Kodu

İşten Çıkış Kodu Açıklaması

Kıdem Tazminatı Alır mı?

İhbar Tazminatı Alır mı?

İşsizlik ödeneği Alır mı?

1

Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

Alamaz

Alamaz

Alamaz

2

Deneme sureli ış sözleşmesinin işçi tarafından feshi

Alamaz

Alamaz

Alamaz

3

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

Alamaz

Alamaz

Alamaz

4

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

Alabilir

Alabilir

Alabilir

5

Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

Alabilir

Alamaz

Alabilir

8

Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

Alabilir

Alamaz

Alamaz

9

Malulen emeklilik nedeniyle

Alabilir

Alamaz

Alamaz

10

Ölüm

Alabilir

Alamaz

Alamaz

11

iş kazası sonucu ölüm

Alabilir

Alamaz

Alamaz

12

Askerlik

Alabilir

Alamaz

Alamaz

13

Kadın işçinin evlenmesi

Alabilir

Alamaz

Alamaz

14

Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

Alabilir

Alamaz

Alamaz

15

Toplu işçi çıkarma

Alabilir

Alabilir

Alabilir

16

Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

Alamaz

Alamaz

Alamaz

17

İşyerinin kapanması

Alabilir

Alabilir

Alabilir

18

İşin sona ermesi

Alabilir

Alabilir

Alabilir

19

Mevsim bitimi

Alamaz

Alamaz

Alamaz

20

Kampanya bitimi

Alamaz

Alamaz

Alamaz

21

Statü değişikliği

Alamaz

Alamaz

Alamaz

22

Diğer nedenler

Alamaz

Alamaz

Alamaz

23

İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

Alabilir

Alamaz

Alabilir

24

İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

Alabilir

Alamaz

Alabilir

25

İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

Alabilir

Alamaz

Alabilir

26

Disiplin kurulu kararı ile fesih

Alamaz

Alamaz

Alamaz

27

İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

Alabilir

Alamaz

Alabilir

28

İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

Alabilir

Alamaz

Alabilir

29

İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

Alamaz

Alamaz

Alamaz

30

Vize süresinin bitimi

Alamaz

Alamaz

Alamaz

 

Borçlar Kanunu. Sendikalar Kanunu. Grev ve Lokavt

Alabilir

Alabilir

Alabilir

 

Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

32

4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

Alabilir

Alabilir

Alabilir

33

Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

Alabilir

Alamaz

Alabilir

34

İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

Alabilir

Alabilir

Alabilir

35

6495 SK. Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş

Alabilir

Alamaz

Alamaz

36

KHK İle İşyerinin Kapatılması

Alamaz

Alamaz

Alamaz

37

KHK ile Kamu Görevinden Çıkarma

Alamaz

Alamaz

Alamaz

38

Doğum Nedeniyle Ayrılma

Alamaz

Alamaz

Alamaz

39

696 KHK İle kamu işçiliğine geçiş

Alamaz

Alamaz

Alamaz

40

696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış

Alamaz

Alamaz

Alamaz

41

Re'sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler

Alamaz

Alamaz

Alamaz