Sözleşmeyi işçi feshediyorsa işverene, işveren feshediyorsa işçiye bildirmelidir. Bu durumu en az ne kadar süre önceden bildirilmesi gerektiği 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. Maddesinde hüküm altına alınmıştır.

İhbar süreleri

Yapılan bu bildirim sonrasında;

Kıdem süresi 6 aydan az süren işçi için 2 hafta,

6 ay ile 1,5 yıl arasında olan işçi için 4 hafta,

1,5 yıl ile 3 yıl arası olan işçi için 6 hafta,

3 yıldan fazla kıdem süresi olan işçi için 8 hafta,

süre geçmesi halinde iş sözleşmesi feshedilmiş olacaktır.

İhbar süresi işgünü değil, takvim günü dikkate alınarak belirlenmektedir.

Örneğin, 3 yıl 1 ay kıdem süresi olan işçi istifa ettiğinde, bu durumu işverenine en az 8 hafta önceden bildirmek zorundadır. Bu kapsamda işçinin 56 gün (8 Hafta X 7 gün) ihbar süresi olacaktır.

Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ihbar süresini etkilemeyecektir. Diğer bir anlatımla, çalışılmayan bu günler de ihbar süresinde dikkate alınacak ve ihbar süresinden düşülecektir.

İhbar süresini işçinin ücretsiz izin kullanması veya istirahat raporu olması gibi durumlar etkileyecektir.

Örneğin, istirahat raporu olan işçinin ihbar süresi, rapor süresi kadar uzayacaktır.

İşçi veya işveren ihbar süresine uymak zorundadır. İhbar süresine uymayan taraf, diğer tarafa ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır. İşçi ve işveren karşılıklı olarak anlaşarak ihbar süresinin kullanılmamasına karar verebilmektedir.

İş arama izni

İş sözleşmesi ihbar sürelerine uyularak feshedildiğinde, bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.

İş arama izni günde en az 2 saattir. İş arama izni eğer işçi isterse toplu olarak kullanılabilir. İşçi eğer iş arama iznini toplu kullanacak ise bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

Örneğin, 3 yıl 1 ay kıdem süresi olan işçi istifa ettiğinde, bu durumu işverenine en az 8 hafta önceden bildirmek zorundadır. Bu kapsamda işçinin 56 gün X 2 saat hesabı ile toplam 112 saat iş arama iznine hakkı vardır.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri ihbar süresini uzatmayacağından, bu günler için iş arama izni de söz konusu olmayacaktır.

Son olarak, iş arama izni esnasında işçinin çalıştırılması durumunda, işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretinin %100 zamlı ödenmesi, diğer bir ifadeyle toplam 3 kat ödeme yapılması gerekmektedir.