Geçtiğimiz aylarda, bazı işletmeler tarafından çok sayıda satın alınan sıfır araçlara plaka  çıkarıldıktan sonra daha yüksek fiyatlarla satılması şeklinde ikinci el sıfır araç ticaretinden kaynaklanan fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirlerin  alınacağı dile getirilmekteydi. 

Nitekim 16 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan İkinci El Motorlu Kara  Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile  ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin, sıfır olarak satın aldığı ve 16 Ağustos 2022  tarihinden sonra trafiğe ilk tescilini yaptırdığı otomobil ve arazi taşıtlarını, ilk tescil  tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 kilometre geçmedikçe satamayacağı yönünde geçici  madde ihdas edildi. Bu şekilde satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli  olacak. Ticaret Bakanlığı bu süreyi altı aya kadar uzatabilecek. Ancak bu maddenin  yürürlüğe girdiği 16 Ağustos 2022 tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi  taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar satışında, tescil tarihinden itibaren 6 ay veya  6.000 kilometre geçip geçmediğine bakılmayacak. 

Bu uygulama, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik  kapsamında ikinci el araç ticareti ile uğraşan galericilerin otomobil ve arazi taşıtı olarak  tanımlanan 4x4 araçları satışında geçerli. Özel kişiler veya işletmesinde kullanmak üzere  araç satın alan işletmeler için bu şekilde satış kısıtlaması söz konusu değil. 

İkinci el araç ticaretinde KDV düzenlemeleri

Ticaret Bakanlığının yönetmelikle yaptığı bu düzenlemeden daha önce Hazine ve Maliye  Bakanlığı da ikinci el araç ticaretinde KDV uygulamasına yönelik bazı düzenlemeler  yapmıştı. KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan düzenleme ile galericilerin binek  otomobili alımında ödediği KDV’yi indirim konusu yapma hakkı verilmiş, ancak bu  araçların alım şekline göre satışında farklı KDV hesaplanması öngörülmüştü. Aşağıdaki  tabloda, ikinci el araç ticareti yapanların alım şekline göre satışlarında uygulayacağı KDV  oranları yer almaktadır.

Satın Alınan Kişi

Açıklama

Satışta KDV oranı

KDV mükellefi değil

KDV ödemeden satın aldığı araçları satışında, alış satış bedeli arasındaki fark üzerinden (özel matrah)  KDV hesaplanır.

Özel matrah üzerinden  %18

İkinci el motorlu araç  ticareti yetki belgeli  KDV mükellefi

İkinci el motorlu araç ticareti yapanlardan özel  matrah uygulanarak satın alınan araçların satışında  özel matrah uygulanmaz. Toplam satış bedeli  üzerinden KDV hesaplanır.

Binek otomobili ve 

traktörde %1

Diğer kara nakil 

vasıtalarında %18

Araç kiralama şirketi,  sürücü kursu veya  gerçek usulde taksi  işletmesi olan KDV  mükellefi

Toplam satış bedeli üzerinden KDV hesaplanır.

Binek otomobili ve 

diğer kara nakil 

vasıtalarında %18

Traktörde %1

Diğer KDV mükellefi

Toplam satış bedeli üzerinden KDV hesaplanır.

Binek otomobili ve 

traktörde %1

Diğer kara nakil 

vasıtalarında %18

PWC | Kemal OKTAR