Türkiye ekonomisine dair politika ve hedeflerin yer aldığı "2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan programda, Orta Vadeli Program’da belirlenen temel ekonomik büyüklükler ve hedeflere yönelik ayrıntılara yer verilirken, kira ve konut fiyat artışlarının enflasyondaki olumsuz etkilerinin giderilmesi için konut arzını artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.

UYGUN KREDİ

Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek. Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut tamamlanacak.

FAZLA DAİRE ALIMINA TEDBİR

Belirli bir sayının üstünde daire sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Birden fazla konut sahibi olanların konut kredilerine erişimini sınırlayıcı kredi değer oranını azaltan ve kredi risk ağırlıklarını yükselten kararların etkileri takip edilerek ilave önlemler alınacak.

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ

Öte yandan, otomatik katılım sisteminin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi devreye alınacak. Bu amaçla yurt dışında başarılı olan uygulamalar incelenerek Türkiye’ye özgü tamamlayıcı emeklilik sistemi modeli oluşturulacak. 25 yaş altı üniversite öğrencilerinin bireysel emeklilik sistemine katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici çalışmalar hayata getirilecek.