“ İnşaat Demiri İzleme Sistemi’ne (İDİS) kaydolan tüm Satıcı Firmalar (Tüccar) İDİS sisteminin yürürlüğe girdiği 01/01/2024 tarihinden önce stoklarında bulunan ürünlerin satışına 30/04/2024 tarihine kadar İDİS güvenlik etiket/işareti olmaksızın devam edebilecektir. Tüm Satıcı Firmaların söz konusu stoklarını İDİS Portalında bulunan “Stok Beyan Ekranı” üzerinden beyan etmeleri gerekmektedir.

Tüm Satıcı Firmalara önemle duyurulur.”

Duyuruya göre; İDİS’e kaydolan tüm satıcı firmaların (tüccarların) 01.01.2024 tarihi öncesi stoklarını İDİS Portalında bulunan “Stok Beyan Ekranı” üzerinden beyan etmeleri gerekmektedir. Duyuruda, beyan ile ilgili bir süre verilmediğinden ilgili satıcıların portaldaki stok beyan ekranı üzerindeki bilgilere göre hareket etmeleri tavsiye edilmektedir.

Ayrıca satıcı firmaların (tüccarların);  İDİS güvenlik etiket/işareti ihtiva etmeyen bu stoklarını en geç, 30/04/2024 tarihine kadar satabilecekleri hususunun bilinmesi faydalı olacaktır.

Kaynak: https://idis.gov.tr/haberler/14