Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuyla ilgili yönetmeliğine göre, Türkiye genelinde beş işçisi bulunan işverenlerin çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin vergi ve prim gibi kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını bankalar aracılığıyla ödemeleri zorunludur. Banka aracılığıyla ödeme yapması gereken işverenler, işveren vekilleri veya üçüncü kişiler işyerlerinin bulunduğu yerde banka şubesi bulunmaması halinde PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme yapabilirler.
İşçi ücretlerinin banka aracılığıyla ödenmesi yükümlülüğü İş Kanunu’na tabi işçilerin yanı sıra Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu’na tabi işçiler için de uygulanır. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, yazısında ücretlerinin bankalardan ödeme zorunluluğuyla ilgili merak edilenleri kaleme aldı.

Diğer taraftan 459 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre ise 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi mecburidir.

TEVSİK SINIRI NET ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALDI

Net asgari ücret 2023 yılından itibaren 7.000 TL’lik tevsik sınırının üzerine çıktı. 2024 yılında net asgari ücret 17.002,20 TL olarak uygulanıyor.

İşçi sayısı 5’ten az olan işletmelerden bazıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yönetmeliğindeki işçi sayısından hareketle ücretleri elden ödemeye devam ediyor.

Tevsik sınırı 2015 yılından beri 7000 TL olarak uygulanırken asgari ücretin tevsik sınırını aşması nedeniyle tüm işyerleri için işçi ücretlerinin Banka aracılığıyla ödenmesi zorunluluğu doğdu. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, bu konuda tereddüt yaşayan bir mükellefin başvurusu üzerine konuya özelge ile açıklık getirdi. Özelgede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yönetmeliğindeki işçi sayısı ile sınırlı olmaksızın, çalışanlara o ay içinde yapılan ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü ödemenin net tutarının 7.000 TL’yi aşması halinde ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılması ve ödemelerin bankalarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi gerektiği belirtildi.

İŞÇİ BAŞINA HER AY 1.514 TL CEZA

Çalışanların ücretlerini bankalar veya PTT aracılığıyla ödeme yükümlülüğüne uymayanlara idari para cezası uygulanıyor. Ceza tutarı her yıl artıyor. İşçisinin ücretini banka aracılığıyla ödemediği tespit edilen işverenler 2024 yılı itibarıyla işçi başına her ay 1.514 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Örneğin, 4 işçisi olan bir işveren ocak ayından beri işçilerinin ücretini banka aracılığıyla ödememiş ise beş ay için işçi başına 7.570 TL’den toplam 30.280 TL idari para cezası ödeyecek.

Editör: Hakan UYSAL