Bir kişinin işsizlik sigortasından maaş alabilmesi için iki şart var. Bunlardan ilki işten ayrılma nedeninin kanunda belirtilen nedenlerden biri olması. İşverenin işten çıkarttığı kişiler işsizlik maaşı alabilir. Ancak ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı için işveren tarafından işten çıkartılan kişiler işsizlik maaşı alamaz. Aynı şekilde kendi isteği ile işten ayrılanlar yani istifa edenler de işsizlik maaşı alamaz.

3 YILDA 600 GÜN PRİM

İşten ayrılma nedeni işsizlik sigortasından maaş almaya uygun olan bütün işsizler de işsizlik maaşı alamaz. Maaş almak için prim ödeme şartını yerine getirmek gerekiyor. Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün primi olmayan işsizlik maaşı alamaz. İşten ayrılmadan önceki son 120 gün iş sözleşmesinin sürüyor olması da gerekiyor. Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün primi olan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay, 1080 gün primi olan 10 ay işsizlik maaşı alabilir. 10 aydan daha fazla işsizlik maaşı ödenmiyor.

BUNA DİKKAT

İşsizlik maaşı alan bir kişinin iş bulması halinde işsizlik maaşı kesiliyor. İşsizlik maaşı alırken iş bulan ancak sigortasını yaptırmayan yani kayıt dışı çalışan bir kişi, işsizlik maaşı almaya devam eder. Ancak ileride bu durum tespit edildiğinde İşkur bu kişiye ödenmiş maaşları faiziyle birlikte geri ister. İşsizlik sigortasından maaş alırken iş bulan bir kişi, bulduğu bu işten ayrılırsa yeniden işsizlik sigortasından maaş alabilir. Ancak bu durumda yeni işinde ne kadar süreyle çalıştığı önemli hale geliyor. Örneğin; 1 Mart 2024'te işsizlik maaşı almaya başlayan ve 10 ay işsizlik maaşı almaya hak kazanan bir kişi, 1 Mayıs 2024'te yeniden işe girmişse işsizlik maaşını 2 ay almış ve 8 ay daha işsizlik maaşı alması mümkünken iş bulmuş çalışmaya başlamış oluyor. Bu kişi 1 Temmuz 2024'te bu işinden ayrılırsa yani 2 ay çalışıp yeniden işsiz kalırsa, işsizlik maaşının kalan 8 ayını almaya devam edebilir.

MAAŞ ALAN İŞE GİRMEKTEN KORKMASIN

İşsizlik maaşı almakta olan kişileri istihdam eden işverenler, sigorta prim teşviğinden yararlanıyor. Dolayısıyla işsizlik maaşı alan kişileri istihdam etmek, işverenler açısından mantıklı. Diğer yandan işsizlik maaşını kaybetmek istemeyen kişilerin maaş alırken iş arama konusunda çok da gönüllü olmadığı düşünülüyor. İşsizlik maaşında kazanılmış hakkın kaybedilmediğinin bilinmesi maaş alan kişilerin işe girmekten korkmamasını sağlayacaktır.

İŞKUR'UN ÖNERİSİ KABUL EDİLMELİ

İşsizlik maaşı alan kişiler İşkur'un kendilerine önerdikleri işleri belirli şartlar dahilinde kabul etmek durumunda. Kişinin mesleğine uygun, son çalıştığı işin ücret ve çalışma koşullarına yakın bir iş bulunmuşsa ve işyeri de kişinin ikamet ettiği belediyenin mücavir alan sınırları içerisindeyse bu kişinin İŞKUR'un bulduğu işi kabul etmesi gerekiyor. Aksi taktirde İŞKUR bu kişinin işsizlik maaşını kesebilir.

Akşam | Okan Güray BÜLBÜL