İstihdam teşvikleri içinde en önemli teşviklerden biri hiç şüphesiz 2011 yılından bu tarafa uygulanan 6111 sayılı teşvik. Konuyla ilgili bu teşviğin uzatılmasına yönelik yasal düzenleme yapılmaması durumunda bu teşvik uygulaması 31.12.2023 tarihinde son buluyor. Milyonlarca işletmeyi ilgilendiren bu konuda işverenlerimizin bu hususu dikkate alarak yeni istihdam edecek çalışanlarını bu tarihten önce istihdama kazandırmaları son derece önemli. Bu yazımızda bu konuyu işlemeye çalışacağız.

Bu Önemli Teşvik 31.12.2023’te Sona Ermektedir.

2011 yılında getirilen 6111 sayılı Kanun’la , 01/03/2011 ila 31/12/2023 tarihleri arasında işe alınan,18 yaşından büyük olan, Kayıt dışı sigortalı çalıştırmayan, İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olan, Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılan her bir işçi için işveren hissesine ait kısmının tamamı teşvik kapsamına alınmıştır.

2011/Mart itibariyle uygulanmaya başlanan 6111 sayılı istihdam teşviki uygulaması, 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle sona ermektedir. Bu kapsamda;

♦ Daha önce iki defa uzatılan söz konusu teşvikin, tekrar uzatılıp uzatılmayacağı konusu henüz netleşmemiştir. Teşviğin uzatılabilmesi için kanun değişikliği gerekmekte olup, henüz bu konuda bir taslak ya da teklif bulunmamaktadır. 

♦ Teşviğin uzamaması halinde, son olarak 31 Aralık 2023 tarihinde işe alınan personel için teşvikten yararlanmak mümkün olabilecek, bu tarihten sonra işe girişlerde ise SGK sisteminden teşvik tanımlaması yapılamayacaktır. 

♦ Bu sebeple, yakın zamanda, örneğin 2024/Ocak ayında işe başlatmayı planladığınız personeller için işe giriş işlemini en geç 31 Aralık 2023 tarihi olarak yapmanız halinde, 6111 sayılı teşvikten mevzuatta belirlenen sürelerle yararlanma imkanınız olacaktır

♦ Bunun yanında, işe alınacak personelin öncelikle İŞKUR kaydının yapılması, teşvikten yararlanma süresini 6 ay artırmaktadır. Dolayısıyla SGK girişinden önce personelin İŞKUR kaydının yapılması, kaydı varsa iş arama statüsünün “Aktif” olarak güncellenmesi önem taşımaktadır. 

MYK TEŞVİK BELGESİ ALANLARİÇİN 12 AY İLAVETEŞVİKİMKANI

♦ MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nereden Alınır?

Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yetkilendirdiği Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan kişilere verilmektedir.

Belgelendirme kuruluşları tüm Türkiye’de sınav merkezi oluşturma ve sınav gerçekleştirme yetkisine sahiptir.

l4447/Geçici 10. madde (6111) teşviki kapsamında, işverenler çalıştırmakta oldukları sigortalı için Mesleki Yeterlilik Belgesi alırlarsa, ilave 12 ay daha teşvikten yararlanabiliyorlar.

Gerek meslek zorunluluğu getirilen 204 Meslek gerekse zorunluluk getirilmemekle beraber MYK tarafından Ulusal Meslek Standardı belirlenen toplam 895 meslek için belge alınması durumundan mevzuat açısından bu kapsamda olan çalışanların tamamı ilave 12 aylık teşviklerden yararlanma imkanına sahiptir. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6111 sayılı teşvik (4447/Geçici 10. md.) uygulamasının süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sonuç Ve Değerlendirme

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde işletmelerimizin yakın zamanda, örneğin 2024/Ocak ayında işe başlatmayı planladıkları personeller için işe giriş işlemini en geç 31 Aralık 2023 tarihi olarak yapmaları halinde, 6111 sayılı teşvikten mevzuatta belirlenen sürelerle yararlanma imkanı olacaktır. Diğer taraftan yine aynı tarihten önce MYK belgesi alınmış veya alma ihtimali bulunan potansiyel personel için 12 ay ilave teşvikten yararlanma imkanları olduğundan bu işletmelerimizin bu personellerle ilgili SGK İl Müdürlüklerine müracaat etmelerinde  büyük fayda var.