İşyerinin devri durumunda iş sözleşmeleri yeni patronla devam eder. Yeni işveren sözleşmeleri sırf bu nedenle tazminatsız feshedemeyeceği gibi işçiler de bu nedenle ayrılamaz. Bu durumda işçinin tazminat hakkı olmaz.

İşyerinin devredilmesi hukuki bir işlemdir. Bu işlem sonucunda işçinin iş ilişkisi yeni işverenle devam eder. Çoğu kez işyerinin devrinin işçiye otomatikman kıdem tazminatı alabilme hakkı sağladığı düşünülür. Hâlbuki durum böyle değildir. İşyeri devredildi diye işyerindeki işçilerin iş sözleşmeleri sona ermez. İşyerini devralan işveren işyerindeki işçilerin sözleşmesini sırf bu nedenle tazminatsız feshedemeyeceği gibi, işçiler de "Ben bu işverenle çalışmayacağım" diyerek bildirim süresini beklemeden işyerinden ayrılamaz.
 

ÇALIŞANSIZ DEVİR OLMAZ

İşverenler arasında işçisiz devir gibi bir işlemin yapılması da mümkün değildir. İşyerini devralan işveren sırf işyerinin devri nedeniyle iş sözleşmelerini feshedemez. Bu nedenle feshedilmiş sözleşmeler 'haklı nedenle' feshedilmiş sayılmaz. Yalnızca işyerinin devri dolayısıyla iş sözleşmesi sonlandırılan işçiler kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanır. Ancak işyerini devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerle veya iş organizasyonu değişikliği gerekçesiyle iş sözleşmelerini feshetmesi halinde durum farklılık arz eder.
 

DEVAM ETMEK ZORUNDA

İşyerinin devri halinde işçilerin sözleşmeleri işyerini devralan işverenle devam edeceği için işçinin kıdem tazminatı hakkı doğmaz. İş sözleşmesi sona ermediği için bu durumda işçinin kıdem tazminatı alması mümkün değildir. Dolayısıyla işyeri devrolan işçiler yeni işverenle çalışmaya devam etmek durumundadır. İşçiler yalnızca devir nedeniyle kıdem tazminatlarını alarak yeni işverenle çalışmaya devam etmeme hakkına sahip değildir.
 

ESKİ İŞVERENİN 2 YIL DAHA SORUMLULUĞU SÜRÜYOR

İşyerini devreden işveren, devir tarihinden önce doğmuş bulunan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan işyerini devralan işverenle birlikte sorumludur. Ancak devreden işverenin sorumluluğu açısından iki yıllık süre söz konusudur. İki yıl sonunda devreden işverenin bu konudaki sorumluluğu sona erer. Dolayısıyla işyerini devreden işveren iki yıl süreyle işyerini devrettiği tarihe kadarki ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücretlerinden işyerini devrettiği işverenle birlikte sorumludur. İşyeri devredildikten bir yıl sonra bu konularda denetim olması ve eksiklik tespit edilmesi veya mahkeme kararıyla eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde devreden işveren, devralan işverenle birlikte sorumludur.
 

KIDEM SIFIRLANMAZ

Çalıştığı işyeri devredilen işçinin devir sonrasında iş sözleşmesinin kıdem tazminatını hak edecek şekilde sonlanması halinde kıdem tazminatı çalıştığı bütün süre dikkate alınarak hesaplanır. Örneğin 3 yıl işyerini devreden işveren yanında, 2 yıl da işyerini devralan işveren yanında çalışan bir işçinin ölümü halinde geride kalan hak sahiplerine 5 yıllık çalışması üzerinden 5 brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bu durumda işçinin hak sahipleri kıdem tazminatının tamamını devralan işverenden talep edeceklerdir.

Akşam | Okan Güray BÜLBÜL