Aşağıdaki tabloda vergi dairesiden gelen tebligatlar, ihbarnameler, yapılan incelemeler sonucu veya kanuni süresinden sonra  beyan sonucu  1.000 TL tutarında vergi riski olması durumunda; vergi ve vergi zıyaı cezası yükleri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Usulsuzlük cezaları ihmal edilmiştir.

Vergi Usul Kanun Maddesi

Md  370

Ek Md 1

 Md 376

Md 371

Md 344

Md 344

İzaha Davet Sonucu Verilen Düzeltme Beyannameleri

Uzlaşma

Ceza İndirimi 

Pişmanlık Beyanname Verilmesi

Kanuni  Süresi  Geçti  Daha Önce Verilmeyen  Beyanname Verildi***

Kanuni  Süresi  Geçti  Daha Önce Verilen Beyanname Artırılarak Düzeltildi***

Vergi

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Vergi Zıyaı Cezası *

200

1.000

1.000

0,00

500

500

Uzlaşma Hakkı

Evet

Evet

Kullanmadı

Hayır

Evet

Evet

Vergi

1.000

1.000

0,00

0,00

1.000

1.000

Vergi Zıyaı Cezası %20 hesaplandı

40

200

0,00

0,00

100

100

Bir Ay İçinde Ödeme

Vergi

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Ceza**

30

150

500

0

75

75

Toplam  (Vergiden Ayrıca Faiz Hesaplanır)

1.030

1.150

1.500

1.000

1.075

1.075

Uzlaşma İstemeyip 376 Uyarınca Ceza İndirimi Talep Ederse

 1.100

 1.500

 1.500

1.000 

1.250

1.250

*Vergi Zıyaı Ceza Uygulaması

 %20 Oranında Vergi Ziyaı Cezası Kesilir

 %100 Oranında Vergi Ziyaı Cezası Kesilmişse

 %100 Oranında Vergi Ziyaı Cezası Kesilmişse

Vergi Ziyaı Cezası Kesilmez

 %50 Oranında Vergi Ziyaı Cezası Kesilir

 %50 Oranında Vergi Ziyaı Cezası Kesilir

**Bir İçinde Ödenirse  376/2

Cezada %25  İndirim

Cezada %25  İndirim

Cezada %50  İndirim 376/1

Uzlaşma Olmaz

Cezada %25  İndirim

Cezada %25  İndirim

***Notlar: 

Kanuni süresi geçtikten sonra verilen beyannamelerin (izaha davet hariç) mümkünse pişmanlıkla verilmesi önerilir. Bu seçenek ihlal edilmiş veya tercih edilmemişse %50 ceza kesilir.   

Kanuni süresi geçmemiş matrah artırıcı etkisi olan düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda, düzeltme beyannamesi daha önce beyan edilen beyannameyi de kapsayacak şekilde doldurulup; ''Özel Onay'' ile birlikte DZT seçeneği seçilerek beyan edilir. Bu durumda herhangi bir usulsüzlük veya vergi ziyaı cezası uygulanmayacak olup, sadece ödenecek vergi tutarı tahakkuk edecektir. İlk taahkuk iptal olacaktır.

Ramazan Yakışıklı
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı