Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde olan ek tediye (ikramye) ikararının Kurban Bayramı öncesi açıklanması yönünde beklenti var.

Kamu işçilerine yılda bir maaş ilave tediye (ikramiye) ödeneceği kanunla güvence altına alınmış bir hak. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda bir maaş tediye ödeniyor. Yani taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçilerine ilave tediye ödeniyor. Diğer yandan yılda bir maaş olarak ödene tediyeye ilave olarak bir maaş daha tediye ödenebilmesi Cumhurbaşkanı kararıyla mümkün.

İKİ TAKSİT TE ÖDENİYOR

Son 3 yıldır kamu işçilerine ilave tediye ödenmesine karar veriliyor. Kamu işçilerinin bu yıl da bu yönde beklentisi var. İlave tediye ödenmesi yönündeki kararın alınması ve Kurban Bayramı öncesinde ilave tediyelerin ödenmesi halinde kamu işçisinin bayram sevinci katlanacak.

Yıl içerisinde bir maaş tediye ödemeleri iki taksitte yapılıyor. Taksitler genellikle ocak ve nisan aylarında ödeniyor. Toplamda bir maaş tediye yıl içinde ödenmiş oluyor. Bu yılın tediyelerinin ilk taksiti 26 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 5 Nisan'da ödendi. İkinci bir tediye kararlaştırılırsa bu ödemenin de iki taksitte yapılması söz konusu olabilir. İlk taksitin bu ay Kurban Bayramı öncesi ödenmesi sağlanabilir. İkinci taksit aralık ayında ödenerek ilave tediyeler tamamlanabilir.

NASIL HESAPLANIYOR?

Tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. Tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor. Tediye, işçinin yalnızca temel ücretinin aylık toplamına göre hesaplanıyor. Bir aylık maaşı kadar tediye alan kamu işçisi asgari ücret üzerinden 14.300 TL (net 17.002 lira olan asgari ücretten Gelir Vergisi ve sigorta primi kesildi) ilave tediyeyi aldı. İkinci bir tediye ödenmesi kararlaştırılırsa, asgari ücretli bir kamu işçisinin 14.300 TL'lik ek tediye daha alması söz konusu olacak. Ek tediyenin iki taksitte ödenmesi kararlaştırılır ve Kurban Bayramı öncesine ilk taksit çekilirse bayram öncesi kamu işçisinin eline en az 7.150 TL geçecek. Kamu işçisinin ücretine göre ilave tediye de artacak.

PRİM KESİLİYOR

Tediye ödemeleri kural olarak SGK primine tabi. Dolayısıyla tediyeden SGK primi kesilmesi gerekiyor. Bu çerçevede tediye ödemesinden yüzde 15 oranında sigorta primi ve tediyenin ödendiği tarihte işçinin bulunduğu vergi dilimine göre Gelir Vergisi kesintisi yapılıyor. İşçinin bulunduğu vergi dilimine göre tediyeden yapılacak Gelir Vergisi kesintisi farklılaşıyor. Ayrıca tediye ödemesi Damga Vergisi'ne de tabi olduğu için ilave tediyeden Damga Vergisi de kesiliyor.

MADENCİ VERGİDEN MUAF

Linyit ve taşkömürü madenlerinde yeraltında çalışan işçilere en az asgari ücretin iki katı tutarında ücret ödenmesi gerekiyor. Yeraltında çalışan işçiler Gelir Vergisi'nden de muaf oluyor. Linyit ve kömür madenlerinde bütün çalışması yeraltında olan kamu işçileri 23 Aralık'ta bir maaş tediye olarak en az 33.700 TL alacak. Diğer madenlerde yeraltında çalışan işçilerden asgari ücretle çalışanlar ise 16.850 TL ilave tediye alacak. Eğer ikinci bir tediye ödenmesi kararlaştırılırsa yeraltı maden işçilerinin tediye tutarı 67.400 TL'ye, diğer madenlerde çalışan işçilerin ise tediye tutarı 33.700 TL'ye yükselecek.

BELEDİYE İŞÇİSİ ALABİLİR Mİ?

Kanuna göre belediyelerde ve belediyelere bağlı teşekküllerde çalışan işçilere de tediye ödeniyor. Bu çerçevede belediyede çalışan işçilere ve belediyeye bağlı teşekkül olan İETT gibi kurumlarda çalışan işçilere tediye ödeniyor. Belediyelere ait şirketlerde çalışan işçilere ise kanun uyarınca tediye ödenmiyor. Bu nedenle belediyeye ait şirketlere geçişi yapılan taşeron işçiler de tediye alamıyor.

Akşam | Okan Güray BÜLBÜL

Editör: Hakan UYSAL