6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası (a) bendinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülme” kişisel veri işleme şartı hakkında Kanunlarda Öngörülme Kişisel Veri İşleme Şartına İlişkin Bilgi Notu hazırlanmış, ilgili bilgi notunda; önce Türk hukuku kapsamında değerlendirmelerde bulunulmuş, daha sonra AB hukuku kapsamında değerlendirmelerde bulunularak sonuç bölümüne yer verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tam Ekran Görüntülemek İçin Tıklayın...