Tarih: 4/3/2024

Sayı: 2024-13 

    DUYURU

KONUKatılım Finans Muhasebe Standardı (KFMS) 41 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardının Taslak Metninin Kamuoyu Görüşüne Açılması

Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki katılım finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemlerin kalitesini ve bu işlemler hakkında farkındalığı artırmak amacıyla katılım finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda, İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) tarafından yayımlanan Katılım Finans Muhasebe Standartlarının (KFMS) mevzuatımıza kazandırılması amacıyla, Kurumumuz tarafından hazırlanan 1 adet Kavramsal Çerçeve, 1 adet Katılım Finans Muhasebe Rehberi ile 25 adet KFMS Resmî Gazete’de yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılmıştır.

Bununla birlikte, AAOIFI tarafından yayımlanan diğer Katılım Finans Muhasebe Standartlarının da mevzuatımıza kazandırılması çalışmaları kapsamında KFMS 41: Ara Dönem Finansal Raporlama Standardının taslak metni Kurumumuz internet sitesinde kamuoyu görüşüne açılmıştır.

Söz konusu Standartta geçen terimlerin Türkçe karşılıklarının mevzuatımıza ve ülkemizdeki uygulamalara uyum sağlaması açısından vereceğiniz görüşler büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda hazırlanan taslak metne erişim aşağıdaki linkte sunulmuş olup, görüş ve önerilerinizin 22 Mart 2024 tarihine kadar [email protected] adresine iletilmesi rica olunur.

İlgili Standardın taslak metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

KFMS 41: Ara Dönem Finansal Raporlama


İletişim

Ayrıntılı bilgi için [email protected] e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

pdf Duyuru için tıklayınız.