Bu kapsamda, İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) tarafından yayımlanan Katılım Finans Muhasebe Standartlarının (KFMS) mevzuatımıza kazandırılması amacıyla, Kurumumuz tarafından hazırlanan 1 adet Kavramsal Çerçeve, 1 adet Katılım Finans Muhasebe Rehberi ile 25 adet KFMS Resmî Gazete’de yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılmıştır.

Bununla birlikte, AAOIFI tarafından yayımlanan diğer Katılım Finans Muhasebe Standartlarının da mevzuatımıza kazandırılması çalışmaları kapsamında aşağıda sayılan Standartlara ilişkin taslak metinler Kurumumuz internet sitesinde kamuoyu görüşüne açılmıştır.

  • KFMS 37: Vakıf Kuruluşları İçin Finansal Raporlama
  • KFMS 39: Zekâta İlişkin Finansal Raporlama
  • KFMS 40: Katılım Finans Pencere Modeline İlişkin Finansal Raporlama

Söz konusu Standartlarda geçen terimlerin Türkçe karşılıklarının mevzuatımıza ve ülkemizdeki uygulamalara uyum sağlaması açısından vereceğiniz görüşler büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda hazırlanan taslak metinlere erişim aşağıdaki linklerde sunulmuş olup, görüş ve önerilerinizin 15 Eylül 2023 tarihine kadar [email protected] adresine iletilmesi rica olunur.

İlgili Standartların taslak metinlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

KFMS 37: Vakıf Kuruluşları İçin Finansal Raporlama

KFMS 39: Zekâta İlişkin Finansal Raporlama

KFMS 40: Katılım Finans Pencere Modeline İlişkin Finansal Raporlama