- KDV 30/D. Bendi: Gelir / Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Kazancın Tespitinde İndirimi Kabul Edilmeyen Giderler Dolayısıyla Ödenen KDV: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançlara İlişkin;
i.  Yurtdışı Hizmetler İçin Sorumlu Sıfatıyla Ödenmiş KDV’ler,
ii. İthalat İşlemlerine İlişkin Ödenmiş Olan KDV’ler,
iii. Yurt İçindeki İşlemlerde Mal Teslimi / Hizmet İfasında Bulunan Mükellefler Tarafından İlgili Vergilendirme Döneminde Beyan Edilerek Ödenen KDV’lerin İndirim Hesaplarından Çıkarılmasına Gerek Bulunmamaktadır.

- KDV 58. Madde: Hesaplanan KDV İle Mükellefçe İndirilebilecek KDV, Gelir Ve Kurumlar Vergisi Matrahlarının Tespitinde Gider Olarak Kabul Edilmez.
i.  Hesaplanan KDV: Bu Durumda Pişmanlık / Kanuni Süresinden Sonra Düzeltme Talepli / Yapılandırma Kanunları Kapsamında Ödenen KDV Gider Yazılamaz.
ii. İndirilebilecek KDV: KDV 29/2. Maddeye Göre İndirim Hakkı Vergiyi Doğuran Olayın Vuku Bulduğu Takvim Yılını Takip Eden Takvim Yılı Aşılmamak Şartıyla, İlgili Vesikaların Kanuni Defterlere Kaydedildiği Vergilendirme Döneminde Kullanılabilir. İndirim Hakkının Kullanılmaması Takvim Yılını Takip Eden Takvim Yılı Aşılması Hallinde Gider Yazılmasına İzin Vermez.

Ersan KARACA
Yeminli Mali Müşavir