Katma Değer Vergisi iadelerinde uzun süredir devan eden kefalet senedi belirsizliği nihayet son buldu. Artık KDV iadesi talep eden firmalar banka teminat mektubunun alternatifi olan sigorta şirketi kefalet senedi ile de KDV iadelerini talep edebilecekler.

Yapılan bu düzenleme irili ufaklı birçok KDV iadesi alan işletmeyi ilgilendiriyor. Bilindiği üzere KDV iadesini talep etmenin birçok farklı yolu bulunmakta.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen sınırı aşan iadeye konu işlemlerde istenirse henüz YMM raporu ibraz edilmeden veya vergi incelemesi yapılmadan teminat gösterilerek nakit iade alınabilir. Bu durumda teminat, iadeye konu işlem türüne göre vergi inceleme raporu veya YMM raporuna dayanılarak çözülür.

Bununla birlikte; indirimli teminat uygulaması, artırımlı teminat uygulaması ve hızlandırılmış iade sistemi gibi birden çok yöntemle teminat karşılığı KDV iadesi almak mümkündür.

Teminat ile alınabilecek KDV iadelerinde son yapılan düzenlemeye kadar vergi dairelerince teminat olarak sadece kesin ve süresiz Banka Teminat Mektupları kabul edilmekteydi.

Ancak ekonomik olarak gelinen son süreçte, bankaların kredi musluklarını kısmaları ve işletmelerin kredibilitesini sınırlamaları nedeniyle birçok işletme krediye ulaşmakta zorlanmaya başladı. Krediye ulaşmada yaşanan sıkıntılar haliyle teminat mektubunun alınmasını da zorlaştırdı. Teminat mektubu alabilen işletmelerde söz konusu teminat mektubu kullanımından kaynaklı kredi limiti azalması nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı.

Geçen yıl ülkemizde gerçekleşen KDV iadesinin 120 milyar lira olduğunu, bu yılda yaklaşık 151 milyar lira KDV iadesinin yapılmasının planlandığını düşünürsek, konunun ne kadar çok mükellefi ilgilendirdiği daha iyi anlaşılacaktır.

Yaşanan bu sıkıntılar sonucunda; 5 Temmuz 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7417 sayılı Kanunla, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun da yapılan değişiklik ile sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de bu Kanun uygulamalarında teminat olarak kabul edilebilmesi sağlandı.

Bu değişiklik sonrasında kefalet sigortası senetlerinin KDV iadelerinde, vergi, SGK, belediyeler ve diğer kamu kurumlarına olan borçların tecil-taksitlendirilmesinde teminat olarak kabul edilmesi, çeşitli sebeplerle kamu tarafından teminat istenilen durumlarda kefalet senetlerinin teminat olarak verilebilmesinin de önü açılmış oldu.

Yapılan bu yasal düzenlemeden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Tahsilat genel Tebliği ile de sigorta şirketleri tarafından düzenlenecek süresiz ve şartsız kefalet senedi örneği yayımlandı.

Son olarak da 25 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede; 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek KDV Uygulama Genel Tebliği ile sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin KDV iadelerinde teminat olarak kabul edilebilmesi sağlandı.

Teminat olarak kabul edilecek kefalet senetlerinin;

- Bu senetlerin paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımayacak biçimde süresiz ve şartsız,

- Tahsilat Genel Tebliği ekindeki örneğe uygun ve

- Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenmiş,

olması gerekmektedir.

Yapılan bu düzenleme ile KDV iadesi alan işletmeler, kredi limitine takılmadan sigorta şirketlerinden kefalet senedi alarak KDV iade talebinde bulunabileceklerdir. Böylece banka teminat mektubuna ulaşmakta zorluk çeken şirketlerin teminat mektubu sorunu da büyük ölçüde giderilmiş oldu.

Tüm okuyucularıma sağlıklı günler dilerim.

Erol ÇEMBER       
Yeminli Mali Müşavir